Archiv videopřednášek 2023
Partnerskká sympozia

logo-transparent-cut

Partnerská sympozia

12:30 – 13:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CHEIRÓN

Firemní sympozia

Rubín

Sál RUBÍN

M-Connect IT Solution - possibility of medical devices integration and communication

Přednášející:
Grzegorz Kupczuk, Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

12:15 – 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI PFIZER

Firemní sympozia

Rubín

Sál RUBÍN

Colours of Antimicrobial Stewardship

I. AMS – State of the Art

Přednášející:
MUDr. Václava Adámková, Ph.D - ÚLBLD 1.LF UK

II. Klinické použití přípravku Zavicefta v intenzivní medicíně

Přednášející:
MUDr. Vojtěch Vodička – KARIM FN Ostrava

III. Laboratorní markery jako součást AMS (limitace, interpretace)

Přednášející:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. ÚLBLD 1.LF UK

12:15 – 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Firemní sympozia

Gold

KTERÁ CESTA JE VAŠE?

I. Jak zvýšit toleranci časné enterální výživy u kriticky nemocných dětí?

Přednášející:
MUDr.P. Heinige, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

II. Autofagie – najdeme prediktivní marker?

Přednášející:
MUDr. R. Kula, CSc., Fakultní nemocnice Ostrava

III. ATB indukovaná proktokolitida (kazuistika)

Přednášející:
MUDr. J. Sagan, Fakultní nemocnice Ostrava

12:15 – 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI VIRTUAL LAB

Firemní sympozia

Platinum

VR ICU®MĚNÍ STANDARDY TRÉNINKU ZDRAVOTNÍKŮ DÍKY VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Přednášející:
Leoš Kubíček, České Budějovice

12:15 – 12:45 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI THERMOFISHER

Firemní sympozia

Rubín

PROKALCITONIN V KONTEXTU ANTIBIOTICKÉHO STEWARDSHIPU

I. Prokalcitonin v kontextu antibiotického stewardshipu

Přednášející:
doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., Praha

8:20 – 8:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTREGO

Firemní sympozia

Gold

Složení enterální výživy pro pacienty na JIP: 

existuje OPTIMUM?

I. Vitamin D: Jakou roli hraje v intenzivní péči?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Těšínský
vedoucí Divize intenzivní péče, klinické výživy
a metabolismu, interní klinika FNKV a 3. LF UK

 II. Vliv vlákniny na rozvoj plicního selhání

Přednášející:
MUDr. Bohumil Bakalář
Vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče, Klinika
popáleninové medicíny FNKV

9:00 – 9:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SAEGELING MEDIZINTECHNIK

Firemní sympozia

Gold

Inhalační sedace u ventilovaných pacientů: Efektivita, bezpečnost a limity použití

Přednášející:
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., primář intenzivní péče (FN Ostrava)

9:40 – 10:10 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CHEIRÓN

Firemní sympozia

Gold

ANI - Analgesia Nociception Index, A continuous measurement of the parasympathetic tone activation

Přednášející:
Wojtek Turyk, MDoloris Medical System, France

10:20 – 10:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI MONDIAG

Firemní sympozia

Gold

Pupilometrie a neurologický pupilární index /NPI/ v intenzivní péči

Přednášející:
MUDr. Pavel Lavička, Ph. D., Plzeň

11:00 – 12:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI FRESENIUS KABI

Firemní sympozia

Gold

...rozjíst, rozcvičit a může domů

Moderuje:
MUDr. Michal Šenkyřík

Nejenom hladem slábne člověk (na JIP)

Přednášející:
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Jak přežít slabý a hladový (na oddělení)

Přednášející:
MUDr. Tomáš Francisty