12:15 – 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Firemní sympozia

Gold

KTERÁ CESTA JE VAŠE?

I. Jak zvýšit toleranci časné enterální výživy u kriticky nemocných dětí?

Přednášející:
MUDr.P. Heinige, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

II. Autofagie – najdeme prediktivní marker?

Přednášející:
MUDr. R. Kula, CSc., Fakultní nemocnice Ostrava

III. ATB indukovaná proktokolitida (kazuistika)

Přednášející:
MUDr. J. Sagan, Fakultní nemocnice Ostrava