Program - 9. postgraduální kurz sester v intenzivní péči

logo-transparent-cut

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

ÚTERÝ, 26.04.2022

Dopoledne

8:30 – 8:45        ÚVOD – ZAHÁJENÍ

08:45 - 10:30    BLOK I. Léčebné a diagnostické postupy u pacientů v sepsi

Předsedající:  PhDr. R. Zoubková, Ph.D. (Ostrava), Mgr. L. Kocourková (Praha)

 1. Velký význam malých ploch
  Mgr. T. Glac (Ostrava)
 2. ICU pohledem ústavního hygienika
  Mgr. L.Fedor, MPH (Olomouc)
 3. Antibiotika na JIP účinně a bezpečně
  PharmDr. J. Rychlíčková, Ph.D., BCPS (Brno)
 4. Výskyt multirezistentních kmenů bakterií na KARIM FNO
  MUDr. H. Zelená, Ph.D. (Ostrava)
 5. Fekální mikrobiální terapie - co byste chtěli vědět...
  Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D. (Praha), MUDr. J. Vejmělka

10:30 - 10:45  Přestávka na kávu

10:45 – 12:00  BLOK II. Eliminační metody v intenzivní péči

Předsedající: Mgr. J. Flajšingrová (Brno), Mgr. S. Tomašová (Martin, Slovensko)

 1. Ošetřovatelské zkušenosti se systémem ADVOS - novou formou multiorgánové podpory. Mgr. D. Tadic (Baden, Rakousko)
 2. Eliminační metody, CytoSorb a naše zkušenosti v CKTCH Brno
  Mgr. T. Hudosová, Mgr. I. Smýkalová, Mgr. K. Sztefková (Brno)
 3. Intoxikace tisem
  Mgr. D. Jataganzidis (Drážďany, Německo)
 4. Život naruby
  M. Ondríková, V. Jandorová (Ostrava)

12:00 - 13:20  Přestávka na oběd

ÚTERÝ, 26.04.2022

Odpoledne

13:20 - 14:40  Blok III. Pacient s onemocněním COVID-19 v intenzivní péči

Předsedající: Mgr. T. Glac (Ostrava), PhDr. M. Matošová (Bánská Bystrica, Slovensko)

 1.  Výzvy a jejich zvládnutí na začátku a v průběhu pandemie COVID -19 ve VFN KARIM ARO
  Mgr. R. Pucholtová, Mgr. Z. Pražáková (Praha)
 2. Mimoriadna situácia si vyžaduje  mimoriadne činy...
  PhDr. M. Matošová , N. Nagyová, A. Gondová (Bánská Bystrica, Slovensko)
 3. Transport pacienta na ECMO s onemocněním Covid 19
  M. Reinhardt (Drážďany, Německo)
 4. Gravidita a Covid
  Mgr. S. Tomášová (Martin, Slovensko)
 5. Prevence infekce krevního řečište v době Covid 19 – update a pokračující výzva pro naplnění standardů.
  Mgr. L. Syrovátková, PhD. (Praha)

14:40 - 14:50  Přestávka na kávu 

14:50 - 16:00  BLOK IV. Zajímavé kazuistiky

Předsedající:   Mgr. B. Moravčík (Brno), Mgr. E. Lapčíková (Ostrava)

 1. Kazuistika pacienta s Awake ECMO
  PhDr. Z. Kučerová, Bc. I. Dopirák, L. Čubíková (Ostrava)
 2. Kazuistika – orgánová podpora matky po stanovení smrti mozkové za účelem donošení plodu – Právní aspekty. Mgr. B. Moravčík, MBA. (Brno)
 3. Život na intenzivní péči
  Mgr. E. Lapčíková, Mgr. M. Hlávková (Ostrava)
 4. Post-intensive care syndrome = skrytý nepřítel
  Bc. K. Křenková (Ostrava)
 5. Zázraky se dějí
  Mgr. S. Madziová, Bc. K. Prčíková, L. Foltýsová (Ostrava)

16:00 - 16:15  Přestávka na kávu

16:15 - 17:15  BLOK V. Soudně – znalecká činnost v oboru organizace a řízení zdravotnictví

Předsedající: 

 1. Ústavně – znalecký posudek s podtextem ,,Vypadalo to jednoznačně. Nebylo“
  PhDr. M. Šamaj, MBA (Olomouc)

17:15 - 17:45  Posterová sekce

 • Císařský řez u pacientky s Covid 19 léčené ECMO
  Dr. Krzemińska Sylwia, Ostrowska Elżbieta, Dr. Kostka Anna, Dr. Borodzicz Adrian (Wroclav, Polsko)
 • Postoj sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku k očkovaniu proti COVID-19
  PhDr. Milan Laurinc, Ph.D, MPH, dipl. s. Mgr. Miloš Čakloš; PhDr. Lukáš Kober, Ph.D, MPH; PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. (Bratislava, Slovensko)
 • Bazální stimulace u pacienta s onemocněním Covid -19
  Mgr. L. Cyrusová, P. Kučerová (Ostrava)
 • Intenzivní rehabilitace u pacientky s roztroušenou sklerózou po transpantaci kmenových buněk.
  Dorčáková Kamila, Horáková Kateřina, Mgr. Hašová Kateřina (Ostrava)
 • Zavedení a ošetřování PICC katetrů na onkologické klinice
  Mgr. Erika Hajnová – Fukasová, PhD., MBA, Bc. Martina Zezuláková (Ostrava)
 • Zavedení a ošetřování PORT katétrů na onkologické klinice
  Mgr. Erika Hajnová – Fukasová, PhD., MBA,  Bc. Martina Zezuláková (Ostrava)
 • Spokojenost pacientů  po totální endoprotéze kyčelního kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie
  PhDr. Renáta Zoubková, PhD. (Ostrava)
 • Transplantace versus COVID 19
  Mgr. Pavol Švec (Ostrava)
 • Prevence ventilátorové pneumonie – co je nového?
  PhDr. Markéta Kočí (Ostrava)

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

STŘEDA, 27.04.2022

Dopoledne

08:30 - 10:30   WORKSHOP: Anestezie jako součást perioperační péče - aneb od historie po současnost

PhDr. R. Zoubková, Ph.D., Mgr. K. Strážnická, H. Mitáková, PhDr. D. Streitová, Ph.D., Mgr. P. Švec, K. Slováková, H. Vavrlová, T. Hybšová (Ostrava)

Program připraven ve spolupráci s firmami BBraun, Aspironix

10:45 - 12:00   WORKSHOP: Dechová rehabilitace v intenzivní péči

Mgr. I. Chwalková, M. Stodůlková, Mgr. J. Šída (Ostrava), Mgr. A. Chmelařová (Praha), Mgr. Bc. T. Boček (Jičín)

Program připraven ve spolupráci s firmou MR Diagnostic s.r.o.

12:00 - 13:30   Přestávka na oběd

STŘEDA, 27.04.2022

Odpoledne

13:30 - 15:00   WORKSHOP: Rizika práce na JIP (aneb 2 roky s Covid 19)

Mgr. T. Glac (Ostrava), Bc. T. Kovrzek a kol. (Aesculap Akademie), Mgr. V. Zachová, Ing. T. Čepelka, PhDr. J. Toufarová, Mgr. K. Dvořáková

Pracovní skupina Bezpečnost personálu Aesculap Akademie

15:15 - 16:30   WORKSHOP: Staronové zajímavosti z urgentního příjmu, aneb když otázky učí

Mgr. P. Štěpánová, MUDr. A. Otáhalová, Mgr. M. Bijok (Ostrava)

16:30 -17:45   BESEDA: Práce mobilní hospitalizační jednotky biologické ochrany Těchonín

prap. M. Hykel, pplk. M. Gozon (Těchonín)

 

UKONČENÍ 9. Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči