Ultrazvukový workshop

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 24. Colours of Sepsis

Ultrazvukový workshop - základní a pokročilý kurz

Ultrazvukový kurz v rámci Colours of Sepsis - kapacita 30 účastníků v základním kurzu a 20 v pokročilém.  V základním bude 5 lehátek s figuranty a UZ kardio přístroji. V pokročilém 2 lehátka s figuranty + UZ trenažér TEE (případně 2 trenažéry TEE).

Obecný UZ v IM, Základní TTE kurz

Pondělí

7:45

Burša

Úvod, zahájení kurzu

I. Blok

Rodina

10 minut

Pozice ultrazvuku v intenzivní medicíně, rozsah vyšetření, informační zdroje

8:10

30 minut

Základy ultrazvuku, základní nastavení přístroje, typy přístrojů

8:50

Rodina

40 minut

Kanylace cévního řečiště

 

 

Praktický nácvik


9:30 přestávka

9:45

II. Blok

 

Král

45 minut

Základy duplexní sonografie cév - UZ tepen, žil, tromboza a hodnocení perfuze orgánů

 

 

Kanylace cévního řečiště - praktická část

10:45

Rodina, Král, Bebej

Praktická část

Nastavení UZ, nácvik kanylací na modelech a fantomech, tipy & triky


11:30 obědová přestávka

12:30

III. Blok

 

Jonszta

60 minut

UZ dutiny břišní v IM

 

 

FAST u traumat, velké cévy, AAA, orgány dutiny břišní, IAH

13:30

Kocián

15 minut

UZ hlavy a krku, UZ měkkých tkání

 

Rodina

15 minut

VExUS, hodnocení kongesce a hyperhydratace

14:00

Jonszta, Rodina, Bebej

45 minut

Praktický nácvik


14:45 přestávka

15:00

IV. Blok

 

Rodina

 

Základní TTE projekce

 

Kocián, Rodina, Bebej

 

Praktický nácvik na modelech


16:30 přestávka a příprava sálu

17:00

V. Blok

 

Miklošová, Hlava

90 minut

Anatomický model srdce z pohledu ECHO projekcí


18:30 ukončení prvního dne kurzu

Obecný UZ v IM, Základní TTE kurz

Úterý

8:00

I. Blok

Úvod, zahájení kurzu

 

Burša

 

Ultrasonografie hrudníku a plic

 

 

Zakladní způsob vyšetřování, ventilce, PNO, Vyšetření pleury, výpotek

 

 

Vyšetření bránice


9:15 přestávka

9:30

II. Blok

 

Roubec

30 minut

Základy neurosonografie, rozsah vyšetření

 

 

Intrakraniální hypertenze, mozková perfůze, mozková smrt

10:00

Roubec

60 minut

praktický nácvik na figurantech (TTE, hrudník, TCCD, břicho)

 

Bebej, Kocián, Rodina, Axmann


11:30 obědová přestávka

12:30

III. Blok

 

Simek

 

Ultrasonografie hrudníku a plic

 

 

Plicní záněty, ARDS, plicní edém, plicní/pleurální expanze, navigované intervence

 

Kocián

 

diagnostika dušnosti - BLUE protokol, vyšetření dýchacích cest - UZ během PTD


13:30 přestávka

13:45

IV. Blok

 

Rodina

 

Základy TTE

 

 

BASIC CCE-FATE protokol, systolická funkce srdce, ACP, základy hemodynamiky

 

Kocián

 

Praktický nácvik na figurantech


15:45 přestávka

16:00

V. Blok

 

Kukla

 

Základy TTE

 

 

Chlopenní vady

 

Kukla, Axmann, Rodina

AIM a RWMA

17:00

VI. Blok

 

Rodina

 

Základy TTE

 

 

Periresuscitační TTE - FEEL protokol

 

Kukla, Axmann, Rodina

UZ v přednemocniční péči

17:30 Ukončení kurzu

Pokročilý kurz

Pondělí

8:00

 

Úvod, zahájení kurzu

 

I. Blok

 

 

Burša

 

TTE projekce - základní a pokročilé ; protokol vyšetření ; EDEC

 

Pudich

 

TEE projekce - základní

 

 

TEE - pozice v IM; indikce a kontraindikce


9:30 přestávka

9:45

II. Blok

 

Kocián

 

Systolická funkce levé komory

 

 

Úvod do strain echokardiografie, dyssynchronie kontrakcí

 

 

Kazuistiky


11:30 obědová přestávka

12:30

III. Blok

 

Pudich, Burša

 

Praktický nácvik TEE na simulátorech

 

 

Praktický nácvik projekcí na figurantovi


13:30 přestávka

13:45

IV. Blok

 

Burša

 

Chlopenní vady - přístup ke kvantifikaci vad

 

Pudich

 

Vyšetření po plastikách či výměně chloplně, kombinované vady

 

 

Kazuistika


15:45 přestávka

13:45

V. Blok

 

Pudich, Burša

 

Praktický výcvik TEE na simulátorech

 

Burša

 

Kazuistiky, debata, téma dle výběru

 

17:00

VI. Blok

 

Miklošová, Hlava

90 minut

Anatomický model srdce z pohledu ECHO projekcí


18:30 Ukončení prvního dne kurzu

Pokročilý kurz

Úterý

8:00

I. Blok

 

Marek

 

Vyšetření pravostranných oddílů

 

 

Plicní embolie

 

 

Vyšetření perikardu, srdeční tamponáda

 

 

Vyšetření oblouku aorty, disekce hrudní aorty

9:30

Kukla

45 minut

Infekční endokarditis a zdroje embolizace


10:15 přestávka

10:30

II. Blok

 

Burša

60 minut

Kardiomyopatie


11:30 obědová přestávka

12:30

III. Blok

 

Kukla

 

AIM a jeho komplikace, omráčený myocard

 

 

ICHS chronická

13:30

IV. Blok

 

Burša

 

Hemodynamika

 

 

možnosti ECHO jako hemodynamického monitoru, šokové stavy

 

Kocián

 

Periresuscitační TTE, UZ v přednemocniční péči


14:30 přestávka

14:45

V. Blok

 

Burša

 

Diastolická funkce srdce-hodnocení v kontextu intenzivní péče

 

 

DD v intenzivní péči


16:15 přestávka

16:30

VI. Blok

 

Pudich, Burša, Kocián

Myokarditida, perikarditida

 

 

Kazuistiky


17:30 Ukončení kurzu