Ultrazvukový workshop

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 26. Colours of Sepsis

KAPACITA ULTRAZVUKOVÝCH WORKSHOPŮ NA 26. COLOURS OF SEPSIS JE VYČERPÁNA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Obecný UZ v IM, Základní TTE kurz

Místo konání: Konferenční sál GOLD
Datum konání: Pondělí 7:45 - Úterý 17:30
Kapacita účastníků: 30 osob
Cena: 5000 Kč s DPH

KURZ APLIKOVANÉ ECHOKARDIOGRAFIE NA JIP

Místo konání: Konferenční sál SILVER
Datum konání: Pondělí 8:00 - Úterý 17:30
Kapacita účastníků: 20 osob
Cena: 5000 Kč s DPH

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník ultrazvukového workshopu zaměřeném na využití ultrazvukové diagnostiky v péči nejen o kriticky nemocné na jednotkách intenzivní péče a v péči přednemocniční. Od roku 2015, kdy proběhl první ročník kurzu, se kurz zaměřuje komplexně na využití ultrazvuku ve všech potřebných modalitách a vyšetření pacienta „od hlavy k patě“.  Z jednotlivých specializací si vybírá diagnostické možnosti relevantní pro pacienty v intenzivní péči tak, aby lékař na JIP byl schopen daná vyšetření nejen provádět bez potřeby dalších specialistů, ale rovněž, aby byl schopen výsledky interpretovat a modifikovat či individualizovat terapii.

Kurz je rozdělen na obecnou sonografii, kde jsou ve dvou dnech probrány jednotlivé vyšetření s důrazem na praktický nácvik vyšetřování. Workshopu je určen nejen pro lékaře začínající s UZ, ale také pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti. Den bude zakončen echokardiografickým blokem včetně praktické ukázky anatomického modelu srdce ve vztahu k základním projekcím. Bude k dispozici 5 stanovišť s figuranty a ultrazvukovými přístroji.

Druhým kurzem je kurz aplikované echokardiografie na JIP. Je určen pro lékaře ovládající základní znalosti echokardiografických projekcí a potřebují se zorientovat a zdokonalit v jednotlivých metodách měření a zejména pak v interpretaci dat na konkrétní pacienty. Kurz je zaměřen na praktický management jednotlivých patologií dle echokardiografie. Součásti kurzu je i seznámení se s jícnovou echokardiografií a možnost vyzkoušet si dané projekce na simulátoru.

Lektoři workshopu jsou nejen lékaři nadšení vlastní metodou, ale i odborníci v dané problematice.

Věříme, že praktické zaměření obou kurzů Vám pomůže k efektivnějšímu managementu pacientů s využitím ultrasonografické diagnostiky.

Těšíme se nashledanou….

Obecný UZ v IM, Základní TTE kurz

Pondělí

7:45 - 8:00 Úvod, zahájení kurzu

F. Burša (Ostrava)

8:00 - 9:30 I. Blok

 • Pozice ultrazvuku v intenzivní medicíně, rozsah vyšetření, informační zdroje
  M. Bebej (Ostrava)
 • Základy ultrazvuku, základní nastavení přístroje, typy přístrojů
  M. Bebej (Ostrava)
 • Základní TTE projekce
  J. Rodina (Ostrava)

9:30 - 9:45 Přestávka

9:45 - 11:30 II. Blok

 • Základy duplexní sonografie cév - UZ tepen, žil, tromboza a hodnocení perfuze orgánů
  T. Král (Opava)
 • Kanylace cévního řečiště - praktická část
 • Nastavení UZ, nácvik kanylací na modelech a fantomech, ECHO, tipy & triky
  J. Rodina (Ostrava), T. Král (Opava), M. Bebej (Ostrava), J. Papaj (Olomouc)

11:30 - 12:30 Přestávka na oběd

12:30 - 14:45 III. Blok

 • UZ dutiny břišní v IM
  T. Jonzsta (Ostrava)
 • FAST u traumat, velké cévy, AAA, orgány dutiny břišní, IAH
  T. Jonzsta (Ostrava)
 • VExUS, hodnocení kongesce a hyperhydratace
  J. Rodina (Ostrava)
 • Praktický nácvik
  T. Jonzsta (Ostrava), M. Bebej (Ostrava), J. Rodina (Ostrava), J. Papaj (Olomouc)

14:45 - 15:00 Přestávka

15:00 - 16:30 IV. Blok

 • Základní TTE Projekce
  J. Rodina (Ostrava)
 • Praktický nácvik na modelech
  J. Rodina (Ostrava), T. Král (Opava), M. Bebej (Ostrava), J. Papaj (Olomouc), P. Kukla (Ostrava)

16:30 - 17:00 Přestávka na přípravu sálu

17:00 - 18:30 V. Blok

 • Anatomický model srdce z pohledu ECHO projekcí
  J. Horáček (Ostrava)

18:30 Ukončení prvního dne kurzu

Úterý

8:00 - 9:15 I. Blok

 • Ultrasonografie hrudníku a plic
 • Zakladní způsob vyšetřování, ventilace, PNO, vyšetření pleury, výpotek
 • Vyšetření bránice
  M. Bebej (Ostrava)

9:15 - 9:30 Přestávka

9:30 - 11:30 II. Blok

 • Základy neurosonografie, rozsah vyšetření
 • Intrakraniální hypertenze, mozková perfůze, mozková smrt
  M. Roubec (Ostrava)
 • Praktický nácvik na figurantech (TTE, hrudník, TCCD, břicho)
  M. Roubec (Ostrava), J. Rodina (Ostrava), M. Bebej (Ostrava), M. Švec (Olomouc)

11:30 - 12:30 Přestávka na oběd

12:30 - 13:30 III. Blok

 • Ultrasonografie hrudníku a plic
 • Plicní záněty, ARDS, plicní edém, plicní/pleurální expanze, navigované intervence
  F. Burša (Ostrava)
 • Diagnostika dušnosti - BLUE protokol, vyšetření dýchacích cest - UZ během PTD
  M. Štěpán (Plzeň)

13:30 - 13:45 Přestávka

13:45 - 15:45 IV. Blok

 • Základy TTE
 • BASIC CCE-FATE protokol, systolická funkce srdce, ACP, základy hemodynamiky
  J. Rodina (Ostrava)
 • Praktický nácvik na figurantech
  J. Rodina (Ostrava), M. Bebej (Ostrava), M. Švec (Olomouc)

15:45 - 16:00 Přestávka

16:00 - 17:00 V. Blok

 • Základy TTE
 • Chlopenní vady
  F. Burša (Ostrava)
 • AIM a RWMA
  F. Burša (Ostrava), J. Rodina (Ostrava), M. Bebej (Ostrava), M. Švec (Olomouc)

17:00 - 17:30 VI. Blok

 • Základy TTE
 • Periresuscitační TTE - FEEL protokol
 • UZ v přednemocniční péči
  M. Štepán (Plzeň)

17:30 Ukončení kurzu, předání certifikátů

KURZ APLIKOVANÉ ECHOKARDIOGRAFIE NA JIP

Pondělí

8:00 - 8:15 Úvod, zahájení kurzu

F. Burša (Ostrava)

8:15 - 9:30 I. Blok

 • Proč potřebuji umět echo na JIP
  F. Burša (Ostrava)
 • Jícnové echo z pohledu kardiologa
  J. Pudich (Ostrava)
 • Jícnové echo z pohledu intenzivisty
  F. Burša (Ostrava)

9:30 - 9:45 Přestávka

9:45 - 11:30 II. Blok

 • Systolická funkce levé komory
  J. Pudich (Ostrava)
 • Strain echo - nastal už čas, nebo nikdy nenastane?
  F. Burša (Ostrava)

11:30 - 12:30 Přestávka na oběd

12:30 - 13:30 III. Blok

 • Praktický nácvik TEE na simulátorech
 • Praktický nácvik TTE projekcí na figurantovi
  J. Pudich (Ostrava), F. Burša (Ostrava)

13:30 - 13:45 Přestávka

13:45 - 15:45 IV. Blok

 • Chlopenní vady
  J. Vajter (Praha)
 • Když jedna nemocná chlopeň nestačí
  B. Bortlíčková (Ostrava)

15:45 - 16:00 Přestávka

16:00 - 17:00 V. Blok

 • ECHO u ECMO
  F. Burša (Ostrava)
 • Praktický výcvik TEE na simulátorech
 • Kazuistiky, debata, téma dle výběru
  J. Vajter (Praha)

17:00 - 18:30 VI. Blok

 • Anatomický model srdce z pohledu ECHO projekcí
  J. Horáček (Ostrava)

18:30 Ukončení prvního dne kurzu

Úterý

8:00 - 10:15 I. Blok

 • Pravá komora - důležitý hráč nebo hubený soused levé
  D. Marek (Přerov)
 • Srdce jako motor sepse
  D. Marek (Přerov)
 • ECHO nejen v péči o traumata
  M. Štěpán (Plzeň)

10:15 - 10:30 Přestávka

10:30 - 11:30 II. Blok

 • Není to infarkt ani embolie
  F. Burša (Ostrava)

11:30 - 12:30 Přestávka na oběd

12:30 - 13:30 III. Blok

 • Regionální poruchy kinetiky, akutní koronární syndrom
  J. Rodina (Ostrava)

13:30 - 14:30 IV. Blok

 • Srdeční výdej - echo jako nejlepší a nejpracnější hemodynamický monitor
  F. Burša (Ostrava)
 • Srdeční zástava - Mám resuscitovat nebo dělat echo?
  M. Štěpán (Plzeň)

14:30 - 14:45 Přestávka

14:45 - 16:15 V. Blok

 • Diastolická funkce v kontextu intenzivní péče
  F. Burša (Ostrava)
 • Proč můj pacient nejde odpojit od UPV?
  J. Vajter (Praha)
 • Co mě díky echu na urgentu nepřekvapí…
  M. Štěpán (Plzeň)

16:15 - 16:30 Přestávka

16:30 - 17:30 VI. Blok

 • Co mě díky echu často překvapí…
  J. Vajter (Praha)
 • ECMO CPR - nejdřív echo potom ecmo
  F. Burša (Ostrava)

17:30 Ukončení kurzu, předání certifikátů