Křeslo pro hosta

Křeslo pro hosta: prof. Zsolt Molnár, MD, Ph.D., DEEA

Křeslo pro hosta: Mgr. Jana Flajšingrová

Křeslo pro hosta: doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.

Křeslo pro hosta: prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc.

Křeslo pro hosta: prof. Ing. Jiří Drahoš DrSc., Dr.h.c. mult.

Křeslo pro hosta: doc. MUDr. Eva Kieslichová Ph.D.

Křeslo pro hosta: MUDr. Roman Kula CSc.

Křeslo pro hosta: prof. MUDr. Karel Cvachovec CSc., MBA