viskoelastické metody aneb krvácení, koagulopatie a trombelastometrie/grafie

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 26. Colours of Sepsis

WORKSHOP: Co nás naučily viskoelastické metody aneb krvácení, koagulopatie a trombelastometrie/grafie

Pátek, 26.1.2024 8:30 - 12:15

Konferenční sál SILVER

Workshop je přístupný bez registrace a bez poplatku.

přednášející:

Ivana Zýková, ARO a urgentní příjem, FN Bulovka, Praha, ZZS LK

Eva Kušíková, KAIM FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Co workshop nabízí:

I letos se dozvíte, jak interpretovat trombelastometrické křivky a budete vtaženi do děje při interaktivních kasuistikách krvácejících pacientů. Nově jsme se rozhodly podívat se na viskoelastické metody i z jiného úhlu pohledu. Viskoelastické metody změnily náš pohled na průběh krvácení, umožnily nám pochopit dynamiku rozvoje koagulopatie v průběhu krvácení a ukázaly nám, jak terapeuticky zasáhnout. Zkušenosti, získané z trombelastometrických vyšetření nás naučily ke krvácení přistupovat jinak i v situaci, kdy viskoelastické metody nejsou dostupné.

Krvácející pacient není uniformní nosologickou jednotkou a stav jeho koagulace závisí na iniciálním koagulačním stavu, který se liší dle fyziologického nastavení, specifického kontextu patologického stavu či je ovlivněn antiagregační a antikoagulační terapií.

Díky viskoelastickým metodám jsme pochopili, jak se u konkrétních typů pacientů v různých klinických situacích rozvíjí koagulopatie a naučili jsme se s pracovat s různými typy krvácení.

Kasuistiky budou rozmanité: krvácení na operačním sále, polytrauma, pacient na antikoagulační terapii a antiagregační terapii, peripartální krvácení, krvácení do GIT, pacient s poruchou funkce jater, pacient na ICU a jiné specifické situace, ovlivňující koagulaci.

K dispozici bude pro každého účastníka algoritmus na interpretaci křivek ROTEM/ClotPro.

Těšíme se na Vás.

Program workshopu

„Co nás naučily viskoelastické metody aneb krvácení, koagulopatie a trombelastometrie/grafie“

Přednášející: MUDr. Ivana Zýková (Praha, Liberec), MUDr. Eva Kušíková (Banská Bystrica)          

Témata budou doprovázena interaktivními kasuistikami, na kterých uvidíte teorii v praxi a budete se moci zúčastnit rozhodování o diagnostice a léčbě.  

Pro méně zkušené bude na workshopu dostupný algoritmus na analýzu křivek.

8:30 – 8:40

 • Jak změnily viskoelastické metody naše uvažování?
  MUDr. I. Zýková

8:40 – 9:00

 • Krvácející pacient na operačním sále
  MUDr. E. Kušíková, MUDr. I. Zýková

9:00 – 9:30

 • Polytrauma a krvácení
  MUDr. I. Zýková, MUDr. E. Kušíková

9:30 – 9:50

 • Krvácení na porodnici
  MUDr. I. Zýková

9:50 – 10:15

 • Pacient na antikoagulační a antiagregační léčbě
  MUDr. I. Zýková

10:15 – 10:45 Přestávka na kávu

10:45 – 11:15

 • Pacient s poruchou funkce jater
  MUDr. E. Kušíková

11:15 – 11:30

 • Pacient s krvácením do GIT
  MUDr. I. Zýková

11:30 – 11:45

 • Viskoelastické metody a pacient na ICU
  MUDr. E Kušíková

11:45 – 12:00

 • Viskoelastické metody ve speciálních situacích (od plazmaferezy po trombolýzu)
  MUDr. I. Zýková

12:00 – 12:15

 • Co dělat, když se nám ve viskoelastických metodách nedaří:
  MUDr. I. Zýková
 • Tips nad Tricks
  MUDr. E. Kušíková

12:15   UKONČENÍ  WORKSHOPU