Firemní sympozia

logo-transparent-cut

Program pondělí 23. 1.

10:15 - 10:30 KÁVOVÁ PŘESTÁVKA S AOP ORPHAN

Pondělí, 23. 1. 2023

Sál PLATINUM

„Rapibloc® coffee break“: Zkusme najít vhodného pacienta:

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc. (Ostrava)
MUDr. Marcela Káňová, Ph.D. (Ostrava)
MUDr. Ondřej Jor, Ph.D. (Ostrava)
MUDr. Filip Burša, Ph.D. (Ostrava)

Program úterý 24. 1.

12:30 - 13:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CHEIRÓN

Úterý, 24. 1. 2023

Sál RUBÍN

M-Connect IT Solution - possibility of medical devices integration and communication

Přednášející:
Grzegorz Kupczuk, Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

Program středa 25. 1.

12:15 - 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI PFIZER


Středa, 25. 1. 2023

Sál RUBÍN

Colours of Antimicrobial Stewardship

I. AMS – State of the Art

Přednášející:
MUDr. Václava Adámková, Ph.D - ÚLBLD 1.LF UK

II. Klinické použití přípravku Zavicefta v intenzivní medicíně

Přednášející:
MUDr. Vojtěch Vodička – KARIM FN Ostrava

III. Laboratorní markery jako součást AMS (limitace, interpretace)

Přednášející:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. ÚLBLD 1.LF UK

12:15 - 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Středa, 25. 1. 2023

sál GOLD

KTERÁ CESTA JE VAŠE?

I. Jak zvýšit toleranci časné enterální výživy u kriticky nemocných dětí?

Přednášející:
MUDr.P. Heinige, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

II. Autofagie – najdeme prediktivní marker?

Přednášející:
MUDr. R. Kula, CSc., Fakultní nemocnice Ostrava

III. ATB indukovaná proktokolitida (kazuistika)

Přednášející:
MUDr. J. Sagan, Fakultní nemocnice Ostrava

Program čtvrtek 26. 1.

8:20 - 8:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTREGO

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

Složení enterální výživy pro pacienty na JIP: 

existuje OPTIMUM?

I. Vitamin D: Jakou roli hraje v intenzivní péči?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Těšínský
vedoucí Divize intenzivní péče, klinické výživy
a metabolismu, interní klinika FNKV a 3. LF UK

 II. Vliv vlákniny na rozvoj plicního selhání

Přednášející:
MUDr. Bohumil Bakalář
Vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče, Klinika
popáleninové medicíny FNKV

9:00 - 9:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SAEGELING MEDIZINTECHNIK

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

Inhalační sedace u ventilovaných pacientů: Efektivita, bezpečnost a limity použití

Přednášející:
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., primář intenzivní péče (FN Ostrava)

9:40 - 10:10 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CHEIRÓN

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

ANI - Analgesia Nociception Index, A continuous measurement of the parasympathetic tone activation

Přednášející:
Wojtek Turyk, MDoloris Medical System, France

10:20 - 10:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI MONDIAG

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

Pupilometrie a neurologický pupilární index /NPI/ v intenzivní péči

Přednášející:
MUDr. Pavel Lavička, Ph. D., Plzeň

11:00 - 12:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI FRESENIUS KABI

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

...rozjíst, rozcvičit a může domů

Moderuje:
MUDr. Michal Šenkyřík

Nejenom hladem slábne člověk (na JIP)

Přednášející:
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Jak přežít slabý a hladový (na oddělení)

Přednášející:
MUDr. Tomáš Francisty

12:15 - 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI HEATON

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

FOMICYT V INTENZIVNÍ PÉČI

I. Umíme správně stanovit citlivost fosfomycinu inf vitro?

Přednášející:
prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., Praha

II. Fosfomycin – a new (old) kid on the block

Přednášející: 
MUDr. Bronislav Stibor, Baden bei Wien, Austria

III. Kazuistika s dobrým koncem

Přednášející:
prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., Brno

12:15 - 12:45 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI THERMOFISCHER

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál RUBÍN

PROKALCITONIN V KONTEXTU ANTIBIOTICKÉHO STEWARDSHIPU

I. Prokalcitonin v kontextu antibiotického stewardshipu

Přednášející:
doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., Praha

 

12:15 - 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI VIRTUAL LAB

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál PLATINUM

VR ICU®MĚNÍ STANDARDY TRÉNINKU ZDRAVOTNÍKŮ DÍKY VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Přednášející:
Leoš Kubíček, České Budějovice

13:30 - 14:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CSL BEHRING

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

CÍLENÁ LÉČBA KOAGULOPATIE V PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Předsedající:
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

Úvod

Přednášející:
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

I. Koagulopatie u pacientů s těžkým kraniocerebrální poraněním

Přednášející:
MUDr. Kamil Vrbica, Brno

II. Embolie plodovou vodou

Přednášející:
MUDr. Martin Duksa, Ostrava

III. Koagulopatie s hypofibrinogenémií v intenzivní hematoonkologické péči

Přednášející:
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., Ostrava

14:45 - 15:45 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTRICIA

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

NUTRISON PROTEIN SHOT - ROK POTÉ. TREFILI JSME SE DO ČERNÉHO?

Moderuje:
MUDr. Roman Kula, CSc.

I. Nutriční podpora – co ovlivňuje mé rozhodování?

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc.

II. Umíme snadno identifikovat pacienta v katabolismu/anabolismu?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

III. Sledování efektu akcelerace anabolismu Nutrison Protein Shotem v intenzivní péči.

Přednášející:
MUDr. Jiří Vejmelka

Diskuze

Nutrison Protein Shot je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Je určen pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u sondou živených pacientů se zvýšenými nároky na příjem bílkovin. Musí být užíván pod dohledem
lékaře. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.
TUBE23HOSSPE3CZ

16:00 - 17:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI ALFA SIGMA

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

KLINICKÝ DOPAD POUŽITÍ NEOTONU V LÉČBĚ PACIENTŮ

I. Úvod do kreatinfosfátu

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc., FN Ostrava

II. Kreatínfosfát neznámy známy

Přednášející:
RNDr. Monika Babíková, Alfasigma Slovakia

III. Neoton v klinické praxi

Přednášející:
MUDr. Ondřej Jor, Ph.D., FN Ostrava

17:15 - 18:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI POLYMED

Čtvrtek, 26. 1. 2023

Sál GOLD

HFNO V INTENZIVNÍ  PERIOPERAČNÍ PÉČI - UPDATE 2023

Moderuje:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Program:

Úvod

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

I. Practical Applications of Nasal High Flow

Přednášející:
prof. BEGÜM ERGAN, Turecko

II. HFNO v perioperační medicíně

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

III. EBM doporučení pro HFNO – pilotní projekt nového formátu Klinických doporučených postupů AZV/MZ ČR (tzv. rapid guidelines)

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Generální partner 25. Colours of Sepsis

cslbehring-colours-logo

Hlavní partneři 25. Colours of Sepsis

baxter-colours-logo
bbraun-colours-logo
freseniuskabi-colours-logo
freseniusmedical-colours-logo
pfizer-colours-logo

Partneři 25. Colours of Sepsis

3m-colours-logo
ami-colours-logo
aop-colours-logo
cheiron-colours-logo
medtronic-colours-logo
nestle-colours-logo
nutricia-colours-logo
polymed-colours-logo
promedica-colours-logo
saegeling-colours-logo
thermofisher-colours-logo

Mediální partneři 25. Colours of Sepsis

logo-akutne-190
logo-casopis-1-small