Firemní sympozia

logo-transparent-cut

Program úterý 23. 1.

12:30 - 13:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI HARTMANN-RICO

Úterý, 23. 1. 2024

Sál ANTRACIT

Cévní vstupy – co je nového?

 • Cévní vstupy – co je nového?
  Mgr. Martina Douglas, FN Olomouc

Program středa 24. 1.

12:20 - 13:20 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI PFIZER


Středa, 24. 1. 2024

Sál RUBÍN

Management gramnegativních infekcí v 21. století – děláme to správně? PRO CON diskuze

 • Management gramnegativních infekcí (PRO CON)
  MUDr. Václava Adámková, Ph.D., Praha
  MUDr. Pavla Paterová, Ph.D., Hradec Králové
 • Co očekává klinik od mikrobiologické laboratoře v 21.století?
  MUDr. Petr Sklienka,Ph.D., Ostrava

9:00 - 10:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CHEIRÓN

Středa, 24. 1. 2024

Sál ANTRACIT

Lung protective ventilation in Anesthesia practice (EN)

Přednášející:

Gijsbert Stavast, Warsaw, Poland

12:15 - 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI MEDTRONIC

Středa, 24. 1. 2024

Sál GOLD

Asynchronie ve ventilaci

 • Asynchronie ve ventilaci
  doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
  přednosta KARIM, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • I:E sync mode
  MUDr. Lukáš Rokos
  primář ARO, Oblastní nemocnice Kladno

Program čtvrtek 25. 1.

9:00 - 9:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI ASTRAZENECA

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD
(s ranním občerstvením…)

Život ohrožující krvacení u pacientů léčených DOAC

 • Jak se antikoagulancí zbavit...
  doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, Přednosta KARIM, VFN Praha
 • Praktický přístup k reverzi účinku DOAC
  prim. MUDr. Pavel Sedlák, KARIM Liberec

9:40 - 10:40 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI BAXTER

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD

Colours of treatments: kriticky nemocný pacient

 • Optimální příjem proteinů na JIP…a co potom?
  doc. MUDr. František Novák, Ph.D.
  IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 • Purifikace krve septických pacientů: vlastní zkušenosti
  MUDr. Zuzana Kvasníková
  II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

10:50 - 11:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI FRESENIUS KABI

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD

ATB ŠACHY: šikovný pěšák, vrtkavý kůň a kdy velmistra bolí hlava

Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., Brno

 • Stafylokokové infekce: up-to-date přístup
  MUDr. Hynek Bartoš, Ph.D., Praha
 • Aminoglykosidy – staří přátelé či nepřátelé v intenzivní péči?
  prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., Brno
 •  Toxicita antibiotik – staré i nové výzvy
  prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., Plzeň

12:00 - 13:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI DAHLHAUSEN

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD

Interdisciplinární spolupráce pro péči o pacienta s operací Abdomen

Přednášející:

Dr. Clemens Winkler, Fasciotens, DE
MUDr. Petr Bystřický

12:15 - 12:45 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI IMEDEX

Čtvrtek, 25. 1. 2024

sál RUBÍN

Nová cesta ze sepse: výhody a přínosy čištění krve s Alteco LPS Adsorbery

 • Alteco LPS Adsorber: how it works and when to use it to save lives
  Susanne Pedersen, Lund, Sweden

12:20 - 12:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI THERMOFISHER

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál PLATINUM

PCT v AMS – Triky a pověry

Přednášející:

doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., Praha
MUDr. Václava Adámková, Ph.D., Praha

 

13:10 - 14:10 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI MEDIS

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD

Angiotensin II - clinical experience and practical aspects

Předsedající: MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA,
Zástupce přednosty pro vědu a výuku, Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha

 • Role of angiotensin II in management of patients with distributive shock
  Prof. Giovanni Landoni, MD, Ph.D., San Raffaele, Milán, Itálie
  Full Professor at Vita-Salute San Raffaele University, Milan, and Director of the Center for Intensive Care and Anesthesiology of San Raffaele; Scientific Institute, Milan, Italy.
 • Clinical value of angiotensin II
  Asist. Prof. Andrej Markota, MD, Ph.D, University Medical Center Maribor, Slovinsko
  Associate Professor, Chair of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Maribor and Deputy Head of Medical Intensive Care
 • Angiotensin II in cardiac surgery: case reports
  MUDr. Zdeněk Turek Ph.D, KARIM a Kardiochirurgická klinika FNHK, Hradec Králové Vedoucí oddělení mimotělního oběhu.

14:20 - 15:20 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI DANONE NUTRICIA

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD

Intermitentní, bolusové živení a cirkadiánní rytmy u kriticky nemocných

 • Bolusově nebo kontinuálně?
  Metabolický efekt bolusového živení u kriticky nemocných pacientů.
  MUDr. Roman Kula, CSc.
 • Bolusové živení v intenzivní péči - proč a jak to děláme?
  doc. MUDr. Marcela Káňová, PhD.
 • 1 / 2 / 3 hotovo: Bolusové živení s Flocare® InfinityTM III
  MUDr. Pavel Rutar

15:30 - 16:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CSL BEHRING

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD

Když pacient krvácí…

Moderátor: doc. MUDr. Jan Bláha, PhD., MHA.

 • Než se dostane do nemocnice
  MUDr. Petr Kolouch, MBA,
  ředitel ZZS Hlavního města Prahy
 • Na urgentním příjmu
  MUDr. Jiří Chvojka, PhD.,
  lékař JIP I. interní kliniky FN Plzeň
 • Nebo je antikoagulovaný
  doc. MUDr. Jan Bláha, PhD., MHA,
  přednosta KARIM, VFN Praha

16:40 - 17:40 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI ALFA SIGMA

Čtvrtek, 25. 1. 2024

Sál GOLD

Neoton Phlebo – komu, kdy a proč

 • Kreatinfosfát: placebo nebo funguje?
  MUDr. Roman Kula, CSc., Ostrava
 • Kreatinfosfát: Komu tím prospějete?
  prim. MUDr. Lukáš Rokos, Kladno
 • Komplikovaný pacient v hrudní chirurgii
  MUDr. Ondřej Jor, Ph.D., Ostrava

Generální partner 26. Colours of Sepsis

cslbehring-colours-logo

Hlavní partneři 26. Colours of Sepsis

baxter-colours-logo
bbraun-colours-logo
cheiron-colours-logo
danone-colours-logo
freseniuskabi-colours-logo
freseniusmedical-colours-logo
medis-colours-logo
pfizer-colours-logo

Partneři 26. Colours of Sepsis

3m-colours-logo
abbott-sepse-logo
ami-colours-logo
aop-colours-logo
medtronic-colours-logo
polymed-colours-logo
promedica-colours-logo
saegeling-colours-logo

Mediální partner 26. Colours of Sepsis

Partner mobilní aplikace 26. Colours of Sepsis

logo-akutne-190
astrazeneca-colours-logo