Firemní sympozia

logo-transparent-cut

Program úterý 26. 4.

12:15 - 13:15 Sympozium společnosti Thermofisher

Úterý, 26. 4. 2022

Sál RUBÍN

Postavení PCT mezi ostatními biomarkery sepse

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta, Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

Využitie PCT v pediatrickej intenzívnej medicíne

MUDr. Denisa Somolai, primárka, Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny, Klinika detí a dorastu, Univerzitná nemocnica Martin

Spoluautor: prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., Primár, oddelenie klinickej imunológie a alergiológie, Univerzitná nemocnica Martin

Program středa 27. 4.

11:45 - 13:00 Sympozium společnosti Nestlé Health Science


Středa, 27. 4. 2022

Sál GOLD

I. Carebot AI: Jak umělá inteligence pomáhá k přesnější detekci nálezů v zobrazovacích metodách.

Přednášející: Mgr. Daniel Kvak, Matěj Misař

 

II. Enterální výživa kriticky nemocných dětí

Přednášející: MUDr. Pavel Heinige, Oddělení Dětské Intenzivní Medicíny Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze

 

III. Strategie enterální výživy u akutní pankreatitidy

Přednášející: Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., přednosta Interní kliniky 3.LFUK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

13:30 - 14:30 Sympozium společnosti Saegeling Medizintechnik

Středa, 27. 4. 2022

sál SILVER

Inhalační Anestezie AnaConda/SedaConda  - proč, jak a kdy? (EN)

Peter Sackey, MD, DESA, EDIC
Chief Medical Officer, Sedana Medical, Associate professor, Karolinska Institutet

 

Zkušenosti s používáním inhalační anestezie AnaConda z praxe
Workshop aplikace inhalační anestezie

MUDr. Markéta Nowaková
Fakultní nemocnice Ostrava

16:45 - 17:45 Sympozium společnosti Polymed

Středa, 27. 4. 2022

sál GOLD

#950

Ing. Adam Gřunděl, POLYMED medical CZ, a.s.

Ing. Karel Michalík, POLYMED medical CZ, a.s.

Program čtvrtek 28. 4.

8:30 - 9:30 Sympozium společnosti MSD

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

8:30 - 9:00 Anesteziologie a antibiotická léčba: Novinky v oboru & správné postupy

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA (Fakultní nemocnice v Motole)

Úspěch tkví v maličkostech, Navázání na úspěšný webinář z listopadu 2021 o sugammadexu (Bridion®).

 

9:00 - 9:30 Role účinné látky ceftolozan/tazobaktam a  imipenem+cilastatin,/relebaktam v antibiotickém stewardshipu

MUDr. Václava Adámková (Všeobecná fakultní nemocnice)

Postavení léčivého přípravku Zerbaxa® a Recarbrio® na trhu.

9:30 - 10:30 Sympozium společnosti Alfasigma

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

Neoton se vrací

Kreatinfosfát – teorie a praxe
MUDr. Roman KULA, CSc. – FN Ostrava

Klinické zkušenosti s Neotonem
MUDr. Marcela SLUKOVÁ – Univerzitní nemocnica Košice

9:30 - 10:30 Sympozium společnosti Cheirón

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál SILVER

Cross contamination during flexible bronchoscopy- latest recommendations

Morten Sander Sørensen, AMBU A/S, Denmark

10:30 - 11:30 Sympozium společnosti Nutricia

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

Trefa do černého – Modulární protein pro přesně cílenou proteinovou intervenci

Moderátor sympozia  MUDr. Roman Kula CsC.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Roman Kula, CSc.: Kumulace proteinových deficitů v intenzivní péči – možnosti intervence cestou enterální výživy? (20 min)
  • Marek Tomečka, Ph.D.: Nutrison Protein Shot - modulární protein pro přesně cílenou proteinovou intervenci (10 min)
  • Kamil Bezděk: Použití Nutrisonu Protein Shot v intenzivní péči (10 min)
  • Antonín Spálený: Nutrison Protein Shot u proteindependentního pacienta s PEG (10 min)

11:30 - 12:30 Sympozium společnosti Abbott Laboratories

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

„Patient centred approach“ – Enterální výživa pacientům na míru

 

Jak dosáhnout individuálních cílů v EV

prim. Doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, PhD.; Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

EV a optimalizace mikrobioty pacienta

MUDr. Jiří Vejmelka; Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

12:00 - 12:30 Sympozium společnosti AOP Orphan

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál PLATINUM

Potřebujeme lepší betablokátor (Landiolol)?

Přednášející: Prim. MUDr. Tomáš Janota, CSc., III. interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha

12:15 - 13:15 Sympozium společnosti Pfizer

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál RUBÍN

I. „Co přinesl Covid-19 nového v managementu invazivních mykóz?“

MUDr. Naďa MALLÁTOVÁ, Oddělení lékařské parazitologie a mykologie Nemocnice České Budějovice a. s.

II. „Co přinesl Covid-19 nového v managementu bakteriálních infekcí?“

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. , Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

13:30 - 14:30 Sympozium společnosti Fresenius Kabi

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Flukloxacilin – nová alternativa v protistafylokokové léčbě

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., 3. LF UK, FNB, Praha

Stafylokokové bakteriémie a přínos infektologického konzília

MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA, Klinika infekčních nemocí, 1. LF UK a ÚVN, Praha

Použití flukloxacilinu v praxi – kazuistiky

MUDr. Sylvia Polívková, 3. LF UK, FNB, Praha a Nemocnice Kolín

14:30 - 15:30 Sympozium společnosti CSL Behring

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

Podpora koagulace u život ohrožujícího krvácení – update 2022

Úvod a cíle sympozia

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

Plazma a PCC – update 2022

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA (VFN)

Transfuze a trombocyty – update 2022

MUDr. Kateřina Vaníčková (FN Brno)

Fibrinogen a antifibrinolytika – update 2022

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

Závěr sympozia

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

15:30 - 16:30 Sympozium společnosti Medtronic

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

Proporcionálně asistovaná ventilace - dýchejte více přirozeně

Jarek Traczyk, Medtronic

16:30 - 17:30 Sympozium společnosti Beckman Coulter

Čtvrtek, 28. 4. 2022

Sál GOLD

„Debata o biomarkerech sepse na krev“

Přednášející: prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD., FN Plzeň

Přednášející: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

Moderátor: MUDr. Roman Kula

 

Generální partneři Colours of Sepsis 2022

logo-fresenius-kabi-transp
logo-fresenius-medical-care

Hlavní partneři Colours of Sepsis 2022

baxter-colours-logo
bbraun-colours-logo
csl-colours-logo
logo-nestle
pfizer-colours-logo

Partneři Colours of Sepsis 2022

3m-colours-logo
abbott-sepse-logo
alfasigma-colours-logo
ami-colours-logo
aop-colours-logo
beckman-colours-logo
edwards-colours-logo
cheiron-colours-logo
medtronic-colours-logo
msd-colours-logo
nutricia-colours-logo
polymed-colours-logo
promedica-colours-logo
roche-colours-logo
thermofisher-colours-logo

Mediální partneři Colours of Sepsis 2022

logo-akutne-190
logo-casopis-1-small