Žilní kanylace v intenzivní péči

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 26. Colours of Sepsis

Společnost pro porty a permanentní katetry (SPPK) Vás zve na workshop Žilní kanylace v intenzivní péči - pro začátečníky, který se uskuteční v rámci 26. Colours of Sepsis ve středu 24. ledna 2024.

Partneři workshopů:

SPPK-logo

Žilní kanylace v intenzivní péči - pro začátečníky

24. ledna 2024, 08:30 – 12:00, Konferenční sál SILVER

Kapacita: 24 osob

Cena: 500 Kč s DPH

Společnost pro porty a permanentní katétry (SPPK) vás zve na workshop Žilní kanylace v intenzivní péči - pro začátečníky:

  • kanylace pod UZV (periferní a centrální)
  • navigační systémy k určení distálního konce katétru
  • ošetřování žilních vstupů
  • fixace žilních vstupů

Workshop je určen pro začátečníky.

Má za cíl seznámit účastníky s bezpečnou kanylací žilního řečiště. Důraz je kladen na správný výběr žíly, místo punkce a způsob kanylace za ultrazvukové navigace v reálném čase.  Budou představeny navigační systémy k umístění distálního konce katetru jakožto nezbytné podmínky pro správnou funkci žilního vstupu.
Po úvodní hodinové části následuje dvouhodinová praktická část kurzu. Budou připravena 4 stanoviště, u kterých bude přítomno několik lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s kanylacemi centrálních žil a ošetřováním žilních vstupů. Účastníci se vystřídají ve skupinkách postupně u všech stanovišť v 30 min. intervalech, kde budou mít možnost provést UZV vyšetření žilního systému na figurantech, provedení punkce žíly a zavedení katetrů (PICC, CICC) za UZV navigace v reálném čase na fantomech, k dispozici bude technické vybavení k ověření polohy katetru, každý účastník se seznámí s možnostmi fixace katétrů a moderními trendy v krytí.

Viktor Maňásek
vědecký sekretář SPPK

 

08:30 - 12:00 WORKSHOP “BASIC”: Zavádění CICC a PICC pod ultrazvukem, navigační systémy k umístění distálního konce katetru, péče o katetr

Program připraven ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry SPPK

Podpora firem: MEDISYNER, Nimotech

 

Úvodní teoretická část

08:30 - 08:40 Společnost pro porty a permanentní katetry J. Charvát (Praha)
08:40 - 08:55 Základy ultrazvukového vyšetření a kanylace pod UZV V. Chovanec (Hradec Králové
08:55 - 09:10 Navigační systémy při kanylacích V. Maňásek (Nový Jičín)
09:10 - 09:25 Specifika žilních vstupů v pediatrii J. Čutora
09:25 - 09:40 Základy ošetřování centrálních žilních vstupů I. Kociánová
A. Vaňkátová


09:40 - 10:00 Přestávka

Praktická část

Stanoviště 1

Zavedení PICC – tipy a triky (anatomie žil, výběr místa punkce, UZ navigace, luminizace PICC)
Maroš Kunderlík (Bratislava), Zuzana Ondrejková (Bratislava)

Stanoviště 2

UZV asistovaná kanylace centrálních žil (výběr místa pro punkci, praktické zavedení, tunelizace katetrů)
Michal Šenkyřík (Brno), Štěpán Hrabovský (Brno)

Stanoviště 3

Navigační systémy pro umístění distálního konce katetru (UZV, EKG, echo, skia)
Petr Šmahel (Hradec Králové), Martin Polák (Mladá Boleslav)

Stanoviště 4

Převaz a proplach PICC a CVK (fixační systémy, krytí, metoda proplachu)
Jana Kubešová (Praha), Erika Lakiová (Bratislava)

12:00 Ukončení a zhodnocení workshopu, předání certifikátů