Žilní kanylace v intenzivní péči

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 25. Colours of Sepsis

Společnost pro porty a permanentní katetry (SPPK) Vás zve na workshopy Žilní kanylace v intenzivní péči - pro začátečníky a Žilní kanylace v intenzivní péči - pro pokročilé, které se uskuteční v rámci 25. Colours of Sepsis ve středu 25. ledna 2023.

Partneři workshopů:

SPPK-logo

Žilní kanylace v intenzivní péči - pro začátečníky

25. ledna 2023, 08:30 – 12:00, Konferenční sál SILVER

Kapacita: 32 osob

Cena: 500 Kč s DPH

Společnost pro porty a permanentní katétry (SPPK) vás zve na workshop Žilní kanylace v intenzivní péči - pro začátečníky:

  • kanylace pod UZV (periferní a centrální)
  • navigační systémy k určení distálního konce katétru
  • ošetřování žilních vstupů
  • fixace žilních vstupů

Workshop je určen pro začátečníky.

Má za cíl seznámit účastníky s bezpečnou kanylací žilního řečiště. Důraz je kladen na správný výběr žíly, místo punkce a způsob kanylace za ultrazvukové navigace v reálném čase.  Budou představeny navigační systémy k umístění distálního konce katetru jakožto nezbytné podmínky pro správnou funkci žilního vstupu.
Po úvodní hodinové části následuje dvouhodinová praktická část kurzu. Budou připravena 4 stanoviště, u kterých bude přítomno několik lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s kanylacemi centrálních žil a ošetřováním žilních vstupů. Účastníci se vystřídají ve skupinkách postupně u všech stanovišť v 30 min. intervalech, kde budou mít možnost provést UZV vyšetření žilního systému na figurantech, provedení punkce žíly a zavedení katetrů (PICC, CICC) za UZV navigace v reálném čase na fantomech, k dispozici bude technické vybavení k ověření polohy katetru, každý účastník se seznámí s možnostmi fixace katétrů a moderními trendy v krytí.

Viktor Maňásek
vědecký sekretář SPPK

 

08:30 - 12:00 WORKSHOP “BASIC”: ZAVÁDĚNÍ CICC A PICC POD ULTRAZVUKEM, NAVIGAČNÍ SYSTÉMY K UMÍSTĚNÍ DISTÁLNÍHO KONCE KATETRU, PÉČE O KATETR

Program připraven ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry SPPK

Podpora firem: MEDISYNER, Nimotech

 

Úvodní teoretická část

08:30 - 08:40Společnost pro porty a permanentní katetryJ. Charvát (Praha)
08:40 - 08:55Základy ultrazvukového vyšetření a kanylace pod UZVV. Chovanec (Hradec Králové
08:55 - 09:10Navigační systémy při kanylacíchL. Daniš (Olomouc)
09:10 - 09:25Specifika žilních vstupů v pediatriiT. Merta (Brno)
09:25 - 09:40Základy ošetřování centrálních žilních vstupůP. Táborská (Olomouc)


09:40 - 10:00 Přestávka

Praktická část

Stanoviště 1

Zavedení PICC – tipy a triky (anatomie žil, výběr místa punkce, UZ navigace, luminizace PICC)
Maroš Kunderlík (Bratislava), Zuzana Ondrejková (Bratislava)

Stanoviště 2

UZV asistovaná kanylace centrálních žil (výběr místa pro punkci, praktické zavedení, tunelizace katetrů)
Ondřej Zapletal (Brno), Štěpán Hrabovský (Brno)

Stanoviště 3

Navigační systémy pro umístění distálního konce katetru (UZV, EKG, echo, skia)
Dana Mokrá (Praha), Tereza Matějčková (Praha)

Stanoviště 4

Převaz a proplach PICC a CVK (fixační systémy, krytí, metoda proplachu)
Jana Kubešová (Praha), Kateřina Pavelková (Praha)

12:00 Ukončení a zhodnocení workshopu, předání certifikátů

Žilní kanylace v intenzivní péči - pro pokročilé

25. ledna 2023, 13:30 – 17:00, Konferenční sál SILVER

Kapacita: 32 osob

Cena: 500 Kč

Společnost pro porty a permanentní katétry (SPPK) vás zve na workshop Žilní kanylace v intenzivní péči - pro pokročilé:

  • kanylace v nestandardních situacích
  • alternativní kanylační techniky
  • tunelizace centrálních žilních vstupů
  • navigační techniky u obtížně kanylovatelných pacientů
  • nové metody k fixaci a ošetřování katetrů

Workshop je určen pro pokročilé.

Je zaměřen na kanylace za nestandardních situací, alternativní kanylační techniky, jsou demonstrovány výhody tunelizací katetrů s možností dosažení optimálního výstupu katetru. Zaměříme se na obtížně kanylovatelné pacienty v dospělé medicíně i v pediatrii. Účastníci se seznámí s novinkami v ošetřovatelské péči.

Po úvodní hodinové části následuje dvouhodinová praktická část kurzu. Budou připravena 4 stanoviště, u kterých bude přítomno několik lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s kanylacemi centrálních žil a ošetřováním žilních vstupů. Účastníci se vystřídají ve skupinkách postupně u všech stanovišť v 30 min. intervalech, kde budou mít možnost provést UZV vyšetření žilního systému na figurantech, provedení punkce žíly a zavedení  katétrů (PICC, CICC) za UZV navigace v reálném čase na fantomech, a to dle aktualizovaných kanylačních protokolů. Vyzkouší si navigační systémy v nestandardních situacích a praktické provedení různých způsobů tunelizace.

Viktor Maňásek
vědecký sekretář SPPK

13:30 - 17:00  WORKSHOP “ADVANCED”: ZAVÁDĚNÍ CICC A PICC POD ULTRAZVUKEM, NAVIGAČNÍ SYSTÉMY K UMÍSTĚNÍ DISTÁLNÍHO KONCE KATETRU, TUNELIZACE. TIPY A TRIKY, NESTANDARDNÍ SITUACE. NOVINKY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI.

Program připraven ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry SPPK

Podpora firem: MEDISYNER, Nimotech

Úvodní teoretická část

13:30 - 13:40Společnost pro porty a permanentní katetryJ. Charvát (Praha)
13:40 - 13:55Supraklavikulární přístupy do centrálního žilního systémuM. Řiháček (Brno)
13:55 - 14:10Význam výstupu katetru (exit site choice)P. Nosková (Praha)
14:10 - 14:25Žilní přístupy u obtížně kanylovatelných pacientů v pediatriiJ. Čutora (Banská Bystrica)
14:25 - 14:40Novinky v ošetřovatelské péčiA. Vlasáková (Plzeň)


14:40 - 15:00 Diskuse a přestávka

Praktická část

Stanoviště 1

Tipy a triky při využití ultrazvuku u kanylací (RACEVA, RAFEVA…)
Jaroslav Čutora (Banská Bystrica), Jozef Köppl (Bratislava)

Stanoviště 2

Navigace centrálních katetrů v nestandardních situacích
Martin Polák (Mladá Boleslav), Oliver Kuchař (Praha)

Stanoviště 3

Tunelizace centrálních žilních vstupů
Pavel Michálek (Praha), Martin Troubil (Olomouc)

Stanoviště 4

Novinky v ošetřovatelské péči (fixační systémy, extrakce SecurAcath)
Magda Michalíková (Ostrava), Iveta Constantine (Ostrava)

17:00 Ukončení a zhodnocení workshopu, předání certifikátů