Žilní kanylace v intenzivní péči

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 24. Colours of Sepsis

Žilní kanylace v intenzivní péči

Společnost pro porty a permanentní katétry (SPPK) vás zve na workshop Žilní kanylace v intenzivní péči:

  • kanylace pod UZ
  • navigační systémy k určení distálního konce katétru
  • ošetřování žilních vstupů
  • fixace žilních vstupů

Středa, 27. dubna 2022, 08:30 – 12:00, Salonek SILVER

Maximální počet účastníků: 32

Workshop má za cíl seznámit účastníky s bezpečnou kanylací žilního řečiště. Důraz je kladen na správný výběr žíly, místo punkce a způsob kanylace za ultrazvukové navigace v reálném čase.  Především se zaměříme na zavádění klasických CVK a PICC. Budou představeny navigační systémy k umístění distální porce katétru jakožto nezbytné podmínky pro správnou funkci žilního vstupu. Budou definovány indikace pro volbu mezi CVK a PICC v intenzivní péči.

Po úvodní hodinové části následuje dvouhodinová praktická část kurzu. Budou připravena 4 stanoviště, u kterých bude přítomno několik lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s kanylacemi centrálních žil a ošetřováním žilních vstupů. Účastníci se vystřídají ve skupinkách postupně u všech stanovišť, kde budou mít možnost provést uzv vyšetření žilního systému na figurantech, provedení punkce žíly a zavedení katétrů (PICC, CVK) za uzv navigace v reálném čase na fantomech, k dispozici bude technické vybavení k ověření polohy katetrů, každý účastník se seznámí s možnostmi fixace katétrů bez nutnosti užití stehů a moderními trendy v krytí.

MUDr. Viktor Maňásek
věděcký sekretář SPPK

SPPK-logo

Partneři workshopu:

medisyner
nimotech
Samsung_Logo

Úvodní teoretická část

 

08:30 - 08:45    Představení Společnosti pro porty a permanentní katétry (SPPK)                                              prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.

08:45 - 09:05    Tunelizace žilních katétrů
                             MUDr. Viktor Maňásek

09:05 - 09:25    Navigace distálního konce katétru v reálném čase
                            MUDr. Vendelín Chovanec, PhD.

09:25 - 09:45      Fixace katétrů
                             Mgr. Martina Douglas

09:45 - 10:00      Přestávka

Praktická část 10:00 – 12:00

Stanoviště 1
Punkce pod UZV (PICC, CICC) na fantomu – tipy a triky (výběr místa punkce, orientace, navigace)

MUDr. Maroš Kunderlík, MUDr. Martin Polák, MUDr.Josef Koppl

Stanoviště 2
UZV asistovaná kanylace centrálních žil (výběr místa pro punkci, ukázka na figurantovi, tunelizace katétrů)

MUDr. Jaroslav Čutora, prof. MUDr.Pavel Michálek, MUDr. Viktor Maňásek

Stanoviště 3
Navigační systémy pro umístění distálního konce katétru (UZV, EKG, echo, skia)

MUDr. Vendelín Chovanec, MUDr. Lukáš Daniš, MUDr. Jakub Kletečka

Stanoviště 4
Převaz a proplach PICC a CVK (fixační systémy, krytí, metoda proplachu)

Mgr. Martina Douglas, Bc. Jana Kubešová, Mgr. Iveta Kociánová

12:00   Ukončení a zhodnocení workshopu, předání certifikátů

08:30 - 12:00    WORKSHOP: Žilní kanylace v intenzivní péči

Program připraven ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry SPPK

Podpora firem: MEDISYNER, Nimotech