Archiv videopřednášek 2023
Partnerskká sympozia

logo-transparent-cut

Partnerská sympozia

12:15 – 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI HEATON

Firemní sympozia

Gold

FOMICYT V INTENZIVNÍ PÉČI

I. Umíme správně stanovit citlivost fosfomycinu inf vitro?

Přednášející:
prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., Praha

II. Fosfomycin – a new (old) kid on the block

Přednášející: 
MUDr. Bronislav Stibor, Baden bei Wien, Austria

III. Kazuistika s dobrým koncem

Přednášející:
prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., Brno

13:30 – 14:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CSL BEHRING

Firemní sympozia

Gold

CÍLENÁ LÉČBA KOAGULOPATIE V PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Předsedající:
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

Úvod

Přednášející:
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

I. Koagulopatie u pacientů s těžkým kraniocerebrální poraněním

Přednášející:
MUDr. Kamil Vrbica, Brno

II. Embolie plodovou vodou

Přednášející:
MUDr. Martin Duksa, Ostrava

III. Koagulopatie s hypofibrinogenémií v intenzivní hematoonkologické péči

Přednášející:
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., Ostrava

14:45 – 15:45 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTRICIA

Firemní sympozia

Gold

NUTRISON PROTEIN SHOT - ROK POTÉ. TREFILI JSME SE DO ČERNÉHO?

Moderuje:
MUDr. Roman Kula, CSc.

I. Nutriční podpora – co ovlivňuje mé rozhodování?

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc.

II. Umíme snadno identifikovat pacienta v katabolismu/anabolismu?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

III. Sledování efektu akcelerace anabolismu Nutrison Protein Shotem v intenzivní péči.

Přednášející:
MUDr. Jiří Vejmelka

Diskuze

Nutrison Protein Shot je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Je určen pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u sondou živených pacientů se zvýšenými nároky na příjem bílkovin. Musí být užíván pod dohledem
lékaře. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.
TUBE23HOSSPE3CZ

16:00 – 17:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI ALFA SIGMA

Firemní sympozia

Gold

KLINICKÝ DOPAD POUŽITÍ NEOTONU V LÉČBĚ PACIENTŮ

I. Úvod do kreatinfosfátu

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc., FN Ostrava

II. Kreatínfosfát neznámy známy

Přednášející:
RNDr. Monika Babíková, Alfasigma Slovakia

III. Neoton v klinické praxi

Přednášející:
MUDr. Ondřej Jor, Ph.D., FN Ostrava

17:15 – 18:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI POLYMED

Firemní sympozia

Gold

HFNO V INTENZIVNÍ  PERIOPERAČNÍ PÉČI - UPDATE 2023

Moderuje:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Program:

Úvod

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

I. Practical Applications of Nasal High Flow

Přednášející:
prof. BEGÜM ERGAN, Turecko

II. HFNO v perioperační medicíně

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

III. EBM doporučení pro HFNO – pilotní projekt nového formátu Klinických doporučených postupů AZV/MZ ČR (tzv. rapid guidelines)

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC