workshop hypo/hypernatremie

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 26. Colours of Sepsis

WORKSHOP: Praktický workshop, jak řešit hypo/hypernatremie v denní klinické praxi

Čtvrtek 25. 1. 2024, 13:30 - 17:45

Konferenční sál SILVER

Kapacita: 20 osob

Praktický workshop bude zaměřen na přehled základních pojmů a vztahů natria a vody v organismu. Cílem workshopu je získání praktických klinických dovedností v prevenci, diagnostice a terapii hypo/hypernatremií. Součástí workshopu bude diskuze nad problematikou iatrogenně navozených iontových dysbalancí, lékových interakcí a inkompatibilit vznikajících v průběhu minerálové substituce. Dále se se budeme zabývat úlohou sestry v laboratorním monitoringu a při kalkulaci příjmu a výdeje natria a tekutin. Pracovní setkání bude zakončeno řešením stručných interaktivních klinických kazuistik, na kterých bude prezentován význam renálních funkčních parametrů v diferenciální diagnostice hypo/hypernatremií.

Cena: 300 Kč s DPH

Akce je pořádána Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP (www.ncsim.cz).

Podpora firem: Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.

Věra Špatenková, JIP neurocentra, Krajská nemocnice Liberec, Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV, Praha, Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu, 1. LF UK, Praha

Milada Halačová, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce, Praha

Miroslav Trojáček, Oddělení zdravotnické techniky, Krajská nemocnice Liberec

PROGRAM

Název přednášky Přednášející
Praktický protokol hypo/hypernatremií: jak řešit hypo/hypernatremie v denní klinické praxi MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.
Praktický protokol hypo/hypernatremií z pohledu sestry Zuzana Dědičová
Léky indukované hypo a hypernatremie PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
Protokol hypo/hypernatremie: kazuistiky MUDr. Ondřej Brandejs
Protokol hypo/hypernatremie: interaktivní kazuistiky MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.