workshop hypo/hypernatremie

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 25. Colours of Sepsis

WORKSHOP: Prevence, diagnostika a terapie hypo/hypernatremií v neurointenzivní péči.

Čtvrtek 26. 1. 2023, 13:30 - 17:45

Konferenční sál SILVER

Kapacita: 20 osob

Praktický workshop bude zaměřen na přehled základních pojmů a vztahů sodného a vodního hospodářství. Cílem workshopu je získání praktických klinických dovedností v prevenci, diagnostice a terapii hypo/hypernatremií, včetně lékových interakcí a inkompatibilit vznikajících v průběhu minerálové substituce.

Cena: 300 Kč s DPH

Akce je pořádána Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP (www.ncsim.cz).

Podpora firem: Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.

Věra Špatenková, JIP neurocentra, Krajská nemocnice Liberec, Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV, Praha, Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu, 1. LF UK, Praha

Milada Halačová, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce, Praha

Miroslav Trojáček, Oddělení zdravotnické techniky, Krajská nemocnice Liberec