Archiv videopřednášek - sestry v intenzivní péči

logo-transparent-cut

Sestry v intenzivní péči

fallback-video2

10:30 – 11:45 WORKSHOP: AnaConDa

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

J. Coufalová, M. Hlávková, Z. Rautová, M. Nowaková, S. Štefankovičová (Ostrava)

Program připraven ve spolupráci s firmou Saegeling Medizintechnik.

fallback-video2

08:30 – 10:15 WORKSHOP: Na poloze záleží

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

I. Chwalková, M. Stodůlková, A. Horák (Ostrava), M. Otáhal, M. Mlček (Praha)

Program připraven ve spolupráci s firmou Mondiag.

fallback-video2

16:00 – 17:00 Soudně znalecká činnost v oboru organizace a řízení zdravotnictví

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Znalecká činnost a medicínské procesní postupy, manažerská rozhodování.
M. Šamaj (Olomouc)

fallback-video2

14:45 – 15:45 WORKSHOP: Umíme myslet sami na sebe? aneb i zdravotník je člověk

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

L. Humpl (Ostrava), Z. Adamovská (Ostrava)

fallback-video2

13:00 – 14:30 WORKSHOP: Emoce na JIP – snazší komunikace o těžkých tématech

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

D. Suk (Praha), M. Exnerová (Praha)

fallback-video2

16:15 – 17:15 Panelová diskuse – Interakce lékaře a sestry

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Moderátor: O. Jor (Ostrava)

Panelisté:
R. Swaczyna (Ostrava)
D. Astapenko (Hradec Králové)
V. Vodička (Ostrava)
T. Pařízek (Bratislava)
M. Swiatkovská (Ostrava)
D. Jatagandzidis (Drážďany, Německo)
J. Pospíšilová (Ostrava)
Z. Kučerová (Ostrava)

fallback-video2

14:30 – 16:00 Zajímavé kazuistiky

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Předsedající:  J. Coufalová (Ostrava), D. Tadic (Vídeň, Rakousko), B. Moravčík (Brno)

 1. Difterie - smrtelné onemocnění po 50 letech znovu na scéně
  D. Tadic (Vídeň, Rakousko)
 2. Případ Borrelia Recurrentis u mladé pacientky
  M. Hanke (Vídeň, Rakousko)
 3. Druhá šance...multidisciplinární spolupráce mostem k transplantaci
  S. Burešová (Ostrava)
 4. Alkohol u dětí - zajímavé kazuistiky
  H. Neiserová, M. Hlávková (Ostrava)
 5. Ošetřovatelské a terapeutické postupy při léčbě komplikovaného případu PIMS na ODIM FTN
  J. Jeřábek, O. Šedivý (Praha)
 6. Můžeme předběhnout CRS?
  H. Cieslarová, K. Gryczová (Ostrava)
fallback-video2

13:00 – 14:15 Urgentní a přednemocniční péče

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Předsedající: M. Bijok (Ostrava), Z. Kučerová (Ostrava)

 1. Krvavá oblaka
  A. Balgarová, D. Holeš, J. Sládek (Ostrava)
 2. Indikační kritéria k eCPR v PNP
  M. Bijok, L. Mašek (Ostrava)
 3. ECMO jako součást KPR
  Z. Kučerová, K. Točoňová (Ostrava)
 4. Vybrané kazuistiky z prostředí urgentní péče
  J. Flajšingrová, R. Berger (Brno)
fallback-video2

10:30 – 11:45 Transplantační program

Platinum

Předsedající: T. Glac (Ostrava), R. Keleman (Praha)

 1. Transplantační program ČR
  T. Glac, K. Rusková, P. Švec, D. Streitová (Ostrava)
 2. Zápas jednoho dne - když jeden koordinátor nestačí
  L. Telecká, J. Lukešová, M. Hlavňovská (Brno)
 3. Srdce v oblacích - transmedics
  R. Keleman, Z. Babková (Praha)
 4. Transplantace rohovky
  M. Kulhavá, D. Streitová, H. Mittáková, L. Kolarčík (Ostrava)
 5. Obchod s orgány
  L. Kielberger, D. Maule (Plzeň)
fallback-video2

08:45 – 10:15 Léčebné a diagnostické postupy u pacienta v sepsi

Platinum

Předsedající: R. Zoubková (Ostrava), J. Flajšingrová (Brno)

 1. Periferní cévní vstup v centru pozornosti
  L. Syrovátková (Praha)
 2. Delirium v intenzivní péči
  P. Dzurňáková (Ostrava)
 3. Aseptic non touch techniques and their benefits
  S. Clare (Londýn, Velká Británie)
 4. Katabolismus - dobrý sluha, špatný pán
  M. Káňová, I. Nytra, R. Zoubková (Ostrava)
 5. Algoritmus domácí umělé plicní ventilace v klinické praxi
  L. Ortová, M. Baluchová (Ostrava)
fallback-video2

Beseda: Práce mobilní hospitalizační jednotky biologické ochrany Těchonín

Středa 27.4.

16:30-17:45

fallback-video2

WORKSHOP: Staronové zajímavosti z urgentního příjmu, aneb když otázky učí

Středa 27.4.

15:15-16:30

fallback-video2

WORKSHOP: Rizika práce na JIP (Aneb 2 roky s COVID19)

Středa 27.4.

13:30-15:00

fallback-video2

Workshop: Dechová rehabilitace v intenzivní péči

Středa 27.4.

10:45-12:00

fallback-video2

Workshop: Anestezie jako součást perioperační péče – Aneb od historie po současnost

Středa 27.4.

08:30-10:30

fallback-video2

Posterová sekce

Úterý 26.4.

17:15-17:45

fallback-video2

BLOK V. Soudně-znalecká činnost v oboru organizace a řízení zdravotnictví

Úterý 26.4.

16:15-17:15

fallback-video2

BLOK IV. Zajímavé kazuistiky

Úterý 26.4.

14:50-16:00

fallback-video2

BLOK III. Pacient s onemocněním Covid-19 v intenzivní péči

Úterý 26.4.

13:20-14:40

fallback-video2

BLOK II. Eliminační metody v intenzivní péči

Úterý 26.4.

10:45-12:00