9:00 – 9:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SAEGELING MEDIZINTECHNIK

Firemní sympozia

Gold

Inhalační sedace u ventilovaných pacientů: Efektivita, bezpečnost a limity použití

Přednášející:
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., primář intenzivní péče (FN Ostrava)