viskoelastické metody v urgentní, intenzivní a perioperační medicíně

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 26. Colours of Sepsis

WORKSHOP: Viskoelastické metody v urgentní, intenzivní a perioperační medicíně od základů k praxi aneb „vše, co potřebujete vědět k praktickému použití a báli jste se zeptat“

Středa, 24.1.2024 13:30 - 17:45

Konferenční sál SILVER

Workshop je přístupný bez registrace a bez poplatku.

přednášející:

Ivana Zýková, ARO a urgentní příjem, FN Bulovka, Praha, ZZS LK

Eva Kušíková, KAIM FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Co workshop nabízí:

Tento workshop je určen pro začátečníky ve viskoelastických metodách.

Nejprve probereme základy trombelastometrie, od kterých se přes doporučené postupy záhy dostaneme k praktickému využití při kasuistikách. Důraz je kladený na interaktivitu workshopu a na praktické využití viskolestických metod. Interaktivní klinické scénaře budou od jednoduchých případů život ohrožujících krvácení (trauma, perioperační a peripartální krvácení) až po pacienty na antikoagulační terapii a vybrané specifické situace (pacienti na ICU, jaterní selhání,…).

Praktické vyzkoušení metody bude dle zájmu probíhat individuálně během přestávky.

Těšíme se na Vás.

Program workshopu

Viskoelastické metody v urgentní, intenzivní a perioperační medicíně od základů k praxi aneb „vše, co potřebujete vědět k praktickému použití a báli jste se zeptat“

Přednášející: MUDr. Ivana Zýková (Praha, Liberec), MUDr. Eva Kušíková (Banská Bystrica)

Nejprve probereme základy, od kterých se přes doporučené postupy záhy dostaneme k praktickému využití při kasuistikách. Důraz je kladený na interaktivitu workshopu a na praktické využití viskolestických metod. Probírané kasuistiky budou od jednoduchých případů až po pacienty na antikoagulační terapii a vybrané specifické situace.

Praktické vyzkoušení metody bude dle zájmu probíhat individuálně během přestávky.

13:30 - 14:15

 • Základní principy, typy vyšetření, možnosti a limitace metody
  MUDr. I. Zýková

14:15 - 15:00

 • Analýza křivek a používané algoritmy
  MUDr. E. Kušíková

15:00 - 15:20 Přestávka (a možnost vyzkoušet si přístroje)

15:20 - 16:00

 • ŽOK a doporučené postupy, viskoelastické metody v doporučených postupech, cílená léčba koncentráty koagulačních faktorů
  MUDr. I. Zýková

16:00 - 17:15

 • Interaktivní kazuistiky krvácejících a koagulopatických pacientů
  MUDr. E. Kušíková
 • Viskoelastické metody v urgentní, perioperační a intenzivní medicíně
  MUDr. I .Zýková

17:15 - 17:45

 • Zajímavosti z oblasti krvácení aneb co se jinam nevešlo
  MUDr. I. Zýková
 • Diskuze a závěr
  MUDr. E. Kušíková

17:45  UKONČENÍ  WORKSHOPU