Program - 20. aktuality v dětské intenzivní péči

logo-transparent-cut

Předběžný program - změny vyhrazeny

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

ÚTERÝ, 24.01.2023

Dopoledne

8:00 – 8:10        ÚVOD – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

08:10 - 08:45    ≥ 20 LET V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ… A STÁLE MĚ TO BAVÍ?

T. Zaoral (Ostrava)

V. Vobruba (Praha), J. Kobr (Plzeň), M. Fedora (Brno), M. Pisarčíková (Košice), J. Koppl (Bratislava)

08:45 - 08:50   Přestávka na kávu

08:50 – 10:00  SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ V PRŮBĚHU 20 LET

Předsedající: M. Fedora (Brno)

 • 20 let definic a léčby pediatrické sepse
  M. Fedora (Brno)

Round table: Léčíme dnes sepsi jako před 20 lety?

J. Kobr (Plzeň), V. Vobruba (Praha), T. Zaoral (Ostrava), J. Koppl (Bratislava), D. Raffaj (Nottingham), J. Fremuth (Plzeň)

10:00 - 10:15  Přestávka na kávu

10:15 - 12:00 SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ DNES

Předsedající: P. Dominik (Brno), J. Závora (Praha)

 1. Moderní metody při časné diagnostice sepse
  M. Průcha (Praha)
 2. Metagenomika v diagnostice sepse
  J. Závora (Praha)
 3. Časná diagnostika sepse pomocí nezralých forem krevních destiček a granulocytů
  P. Dominik (Brno)
 4. Komunitní vs. nozokomiální sepse v ČR z pohledu mikrobiologa
  M. Hanslianová (Brno)
 5. Fenotypy sepse – použitelné v praxi?
  J. Maláska (Brno)
 6. Teplotní management v sepsi
  M. Kratochvíl (Brno)
 7. Hemoperfuze u septických pacientů: zkušenosti vs. EBM
  T. Zaoral (Ostrava)

12:15 - 13:15 Symposium

ÚTERÝ, 24.01.2023

Odpoledne

13:30 - 15:00 VARIA

Předsedající: O. Petrík (B. Bystrica), J. Koppl (Bratislava)

 1. Referenční meze ClotPro pro dětské pacienty – původní práce
  K. Lauková (Bratislava)
 2. (Ne)vystačíme si s dávkováním ATB u dětí dle SPC?
  I. Kacířová (Ostrava)
 3. Být v extázi a přežít
  M. Frelich (Ostrava), P. Heinige (Praha)
 4. Dvakrát meraj a raz rež
  O. Petrík (Banská Bystrica)
 5. Rychle progredující kardiorespirační selhání u 12letého chlapce
  L. Šašek (Plzeň)

15:00 - 15:10  Přestávka na kávu 

15:10 - 16:30  DĚTSKÉ TRAUMA V PRŮBĚHU 20 LET

Předsedající:  P. Heinige (Praha), S. Nosál‘ (Martin)

 1. Zásady intenzivní a resuscitační péče o pediatrického pacienta se závažným kraniotraumatem
  M. Prchlík (Praha)
 2. Půl roku s Matyášem
  P. Heinige (Praha)
 3. Následná intenzivní péče o dětské pacienty se závažným kraniotraumatem
  M. Vrublová (Olomouc)
 4. Poúrazový abdominální kompartment syndrom
  J. Jonáš (Praha)

16:30 - 16:40  Přestávka na kávu

16:40 - 18:00 „END OF LIFE CARE“ U DÍTĚTE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI

Předsedající: M. Exnerová (Hořovice), M. Vrublová (Olomouc)

 1. Jak sdělit rodičům nepříznivou zprávu – umíme to?
  M. Exnerová (Hořovice)
 2. Co je to "dobrá smrt" na dětské intenzivní péče?
  M. Kratochvíl (Brno)
 3. Faktory, které ovlivňují/přispívají k "dobré smrti" na dětské intenzivní péči?
  J. Djakow (Hořovice)

18:05   Zasedání výboru Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti (salonek Beryl)

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

STŘEDA, 25.01.2023

Dopoledne

08:30 - 10:10  20 LET V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ, URGENTNÍ MEDICÍNĚ A DĚTSKÉ ANESTEZII

Předsedající: J. Čutora (B. Bystrica), V. Vobruba (Praha)

 1. Dětská anestezie
  P. Kenderessy (B. Bystrica, Londýn)
 2. KPR u dětí
  M. Nowaková (Ostrava)
 3. Potřebuji žilní vstup – tehdy a dnes
  J. Čutora (B. Bystrica)
 4. Pediatric ARDS
  S. Nosáľ (Martin)
 5. Kardiální selhání v průběhu 20ti let a ECMO
  V. Vobruba (Praha)
 6. AKI u dětí a eliminační metody
  T. Zaoral (Ostrava)

10:10 - 10:20  Přestávka na kávu

10:20 - 12:00 CMP V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Předsedající: J. Klučka (Brno), H. Medřická (Ostrava)

 1. Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dospělých pacientů
  O. Volný (Brno)
 2. Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dětských pacientů
  J. Klučka (Brno)
 3. CMP v dětském věku a COVID
  T. Skříšovská (Brno)
 4. CMP v dětském věku z pohledu intervenčního radiologa
  J. Hustý (Brno)
 5. CMP a dětská neurointenzivní péče – v čem může pomoci neurochirurg
  A. Mrlian (Brno)
 6. CMP v dětském věku a outcome – pohled neurologa
  Š. Aulická (Brno)

12:15- 13:15  Symposium

STŘEDA, 25.01.2023

Odpoledne

13:30 - 15:15 DĚTSKÁ PERIOPERAČNÍ PÉČE V PRŮBĚHU 20 LET

Předsedající: T. Vymazal (Praha), J. Divák (Ostrava)

 1. Donošený a nedonošený novorozenec a náš pohled na něj v průběhu 20 let
  J. Janota (Praha)
 2. Cévní vstupy v průběhu 20 let
  J. Pavlíčková (Praha)
 3. Zajištění dýchacích cest v průběhu 20 let
  P. Michálek (Praha)
 4. Intenzivní péče na Slovensku v průběhu 20 let
  J. Čutora (Banská Bystrica)
 5. Monitorování hloubky CA u dětí-co se změnilo v průběhu 20 roků?
  J. Divák (Ostrava)
 6. Historie perioperačního managementu ORL výkonů u dětí
  O. Jor (Ostrava)

15:15 - 15:20 UKONČENÍ 20. SYMPOZIA „AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“