Program - 20. aktuality v dětské intenzivní péči

logo-transparent-cut

Předběžný program - změny vyhrazeny

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

ÚTERÝ, 24. 01. 2023

 

8:00 – 8:10 ÚVOD A ZAHÁJENÍ

08:10 - 08:45 ≥ 20 LET V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ… A STÁLE MĚ TO BAVÍ?

T. Zaoral (Ostrava)

V. Vobruba (Praha), M. Fedora (Brno), M. Pisarčíková (Košice), J. Köppl (Bratislava), D. Raffaj (Nottingham), S. Nosáľ (Martin), M. Prchlík (Praha)

08:45 - 08:50 Přestávka

08:50 – 10:00 SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ V PRŮBĚHU 20 LET

Předsedající: M. Fedora (Brno)

 • 20 let definic a léčby pediatrické sepse
  M. Fedora (Brno)

Round table: Léčíme dnes sepsi jako před 20 lety?

V. Vobruba (Praha), T. Zaoral (Ostrava), J. Köppl (Bratislava), D. Raffaj (Nottingham), S. Nosáľ (Martin), M. Prchlík (Praha), M. Pisarčíková (Košice)

10:00 - 10:10 Přestávka

10:10 - 12:05 SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ DNES

Předsedající: P. Dominik (Brno), J. Závora (Praha)

 • Moderní metody při časné diagnostice sepse
  M. Průcha (Praha)
 • Metagenomika v diagnostice sepse
  J. Závora (Praha)
 • Časná diagnostika sepse pomocí nezralých forem krevních destiček a granulocytů
  P. Dominik (Brno)
 • Komunitní vs. nozokomiální sepse v ČR z pohledu mikrobiologa
  M. Hanslianová (Brno)
 • Fenotypy sepse – použitelné v praxi?
  J. Maláska (Brno)
 • Teplotní management v sepsi
  M. Kratochvíl (Brno)
 • Hemoperfuze u septických pacientů: zkušenosti vs. EBM
  T. Zaoral (Ostrava)

12:30 - 13:00 Sympozium společnosti Cheirón

13:30 - 15:10 VARIA

Předsedající: O. Petrík (B. Bystrica), J. Köppl (Bratislava)

 • Referenční meze ClotPro pro dětské pacienty – původní práce
  K. Lauková (Bratislava)
 • (Ne)vystačíme si s dávkováním ATB u dětí dle SPC?
  I. Kacířová (Ostrava)
 • Být v extázi a přežít
  M. Frelich (Ostrava), P. Heinige (Praha)
 • Dvakrát meraj a raz rež
  O. Petrík (Banská Bystrica)
 • Rychle progredující kardiorespirační selhání u 12letého chlapce
  J. Fremuth (Plzeň)
 • ECMO a CRRT v terapii septického šoku novorozence
  S. Mečířová (Praha)

15:10 - 15:20  Přestávka a prohlídka posterů 

15:20 - 16:40 DĚTSKÉ TRAUMA V PRŮBĚHU 20 LET

Předsedající:  P. Heinige (Praha), S. Nosál‘ (Martin)

 • Zásady intenzivní a resuscitační péče o pediatrického pacienta se závažným kraniotraumatem
  M. Prchlík (Praha)
 • Půl roku s Matyášem
  P. Heinige (Praha)
 • Následná intenzivní péče o dětské pacienty se závažným kraniotraumatem
  M. Vrublová (Olomouc)
 • Poúrazový abdominální kompartment syndrom
  J. Jonáš (Praha)

16:40 - 16:50 Přestávka

16:50 - 18:10 „END OF LIFE CARE“ U DÍTĚTE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI

Předsedající: M. Exnerová (Hořovice), M. Vrublová (Olomouc)

 • Faktory ovlivňující kvalitu a vnímání end-of-life care u dětí
  J. Djakow (Hořovice), M. Exnerová (Hořovice)
 • Dobrý život až do konce v prostředí dětské intenzivní péče
  M. Kratochvíl (Brno)
 • Komunikace závažné zprávy rodičům - umíme to?
  M. Exnerová (Hořovice), D. Suk (Praha)
 • Diskuse

18:15 - 19:30 Zasedání výboru Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti (salonek Beryl)

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

STŘEDA, 25. 01. 2023

 

08:30 - 10:10 20 LET V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ, URGENTNÍ MEDICÍNĚ A DĚTSKÉ ANESTEZII

Předsedající: J. Čutora (B. Bystrica), V. Vobruba (Praha)

 • Dětská anestezie
  P. Kenderessy (B. Bystrica, Londýn)
 • KPR u dětí
  M. Nowaková (Ostrava)
 • Potřebuji žilní vstup – tehdy a dnes
  J. Čutora (B. Bystrica)
 • Pediatric ARDS
  S. Nosáľ (Martin)
 • Kardiální selhání v průběhu 20 let a ECMO
  V. Vobruba (Praha)
 • AKI u dětí a eliminační metody
  T. Zaoral (Ostrava)

10:10 - 10:20 Přestávka

10:20 - 12:00 CMP V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Předsedající: J. Klučka (Brno), H. Medřická (Ostrava)

 • Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dospělých pacientů
  O. Volný (Brno)
 • Možnosti intervenční radiologie v léčbě CMP
  J. Hustý (Brno)
 • Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dětských pacientů
  J. Klučka (Brno)
 • CMP v dětském věku a COVID
  T. Skříšovská (Brno)
 • CMP a dětská neurointenzivní péče – v čem může pomoci neurochirurg
  A. Mrlian (Brno)
 • CMP v dětském věku a outcome – pohled neurologa
  Š. Aulická (Brno)

12:15- 13:15 Sympozium společnosti Pfizer

13:30 - 15:15 DĚTSKÁ PERIOPERAČNÍ PÉČE V PRŮBĚHU 20 LET

Předsedající: T. Vymazal (Praha), J. Divák (Ostrava)

 • Donošený a nedonošený novorozenec a náš pohled na něj v průběhu 20 let
  J. Tkaczyk (Praha)
 • Cévní vstupy v průběhu 20 let
  J. Pavlíčková (Praha)
 • Zajištění dýchacích cest v průběhu 20 let
  P. Michálek (Praha)
 • Intenzivní péče na Slovensku v průběhu 20 let
  J. Čutora (Banská Bystrica)
 • Monitorování hloubky CA u dětí: co se změnilo v průběhu 20 let?
  J. Divák (Ostrava)
 • Historie perioperačního managementu ORL výkonů u dětí
  O. Jor (Ostrava)

15:15 - 15:20 UKONČENÍ 20. SYMPOZIA „AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“