Program - 19. aktuality v dětské intenzivní péči

logo-transparent-cut

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

ÚTERÝ, 26.04.2022

Dopoledne

08:00 - 11:45   19. Sympozium „AKTUALITY v dětské intenzivní péči“

8:00 – 8:15        ÚVOD – ZAHÁJENÍ

08:15 - 09:20    Nové doporučené postupy v resuscitaci a zvládání kritických stavů u dětí a při jejich výuce  

Předsedající:  J. Djakow (Hořovice), P.Štourač  (Brno)    

 1. Prevence kardiorespirační zástavy a základní resuscitace.
  J. Djakow( Hořovice)
 2. Postupy rozšířené resuscitace a poresuscitační péče.
  P. Rozsíval(Ústí n. Orlicí)
 3. Iniciální přístup k vybraným reverzibilním příčinám srdeční zástavy a kritických stavů u dětí. M. Nowaková (Ostrava)
 4. Simulační výúka kritických stavů a faktory ovlivňující její kvalitu.
  P. Štourač (Brno)

09:20 - 09:30  Přestávka na kávu

09:30 – 10:00  Elektrická impedanční tomografie u dětí

Electrical impedance tomography on paediatric critical care: the magic and the science. P.Davis (Nottingham, UK)

10:00 - 10:15   Přestávka na kávu

10:15 – 11:45   ”Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction (SA-MODS) in Children 2020” – proč se k němu vracet

Moderátor:  M. Fedora (Brno)

 • Co je nového v novém doporučení.
  M.Fedora (Brno)
 • Long term outcome after pediatric sepsis and after PICU.
  P. Dominik (Brno)

(aneb víme, jak dopadly dětí po sepsi a po pobytu na ARK/JIP ?)

Round table: Praktické otázky doporučení pro dětskou sepsi a SA-MODS

D.Raffaj, S.Nosáľ, V.Vobruba, T.Zaoral, J.Fremuth, J.Köppl

12:15 - 13:15 Firemní symposium

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

STŘEDA, 27.04.2022

Dopoledne

08:30 - 12:00   19. Sympozium „AKTUALITY v dětské intenzivní péči“

08:30 - 09:05   PIMS-TS/MIS-C u dětí v ČR

Předsedající:   J.David (Praha), I.Žídková (Ostrava)

 1. Rozsáhlý venózní infarkt mozku při atypickém průběhu PIMS-TS
  L. Koudelková (Brno)
 2. Ohlédnutí za PIMS-TS v České republice
  J. David (Praha)

09:05 - 09:15  Přestávka na kávu

09:15 - 11:30   Paliativní péče u dětí se závažnou život limitující či ohrožující diagnózou v kontextu intenzivní medicíny a péče v závěru života

 Předsedající:    M.Exnerová (Praha), J.Hřídel (Praha)

 1. Dětská paliativní péče v ČR.
  M. Exnerová (Praha)
 2. Neúčelná péče u dětských pacientů
  J. Hřídel (Praha)
 3. Limitace péče v kontextu dětské intezivní medicíny
  J. Djakow (Hořovice)
 4. Právní a etické aspekty péče v závěru života u dětí
  B. Steinlauf (Praha)
 5. Plán péče (advanced care planning) - může dítě skutečně zemřít doma?
  M. Exnerová (Praha)

12:15- 13:15  Firemní symposium

ÚTERÝ, 26.04.2022

Odpoledne

13:30 - 17:45   19. Sympozium „AKTUALITY v dětské intenzivní péči“

13:30 - 14:20  ULTRAZVUK V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI - opravdu nutnost?

 1.  Je ultrazvuk důležitější než fonedoskop?
  D.Raffaj (Nottingham, UK)
 2. Ultrazvuk plic a procalcitonin aneb co nám říká PROLUSP studie.
  J.Fremuth
  (Plzeň)
 3. Ultrazvuk při hodnocení tekutin u dětí aneb pomůžou nám rozměry VCI?
  T.Zaoral (Ostrava)

14:20 - 14:30  Přestávka na kávu 

14:30 - 16:00  analgoSEDACE v dětské intenzivní péči - něco nového?

Předsedající:  L. HESS (Praha), S. Nosál’ (Martin)

 1. Tipy a triky v analgosedaci dospělých a dětí.
  L.Hess (Praha)
 2. Nefarmakologické možnosti analgezie a sedace.
  S.Nosál’ (Martin)
 3. Dexmedetomidin a jeho využití v dětské intenzivní péči.
  J.Klučka (Brno)
 4. Kalypsol a jeho využití v dětské intenzivní péči.
  I.Křikava (Brno)
 5. AnaConDa – první zkušenosti.
  M.Nowaková (Ostrava)
 6. Refraktérny status epilepticus a AnaConDa.
  D.Raffaj (Nottingham)

16:00 - 16:15  Přestávka na kávu

16:15 - 17:40  ”VARIA”

Předsedající:  J.Blatný (Brno), J.Jonáš (Praha )

 1. Viskoelastické metody v dětské intenzivní péči.
  J. Jonáš (Praha)
 2. Octaplass, FFP nebo kryoprecipitát - co si mám u dětí v intenzivní péči vybrat? J. Blatný (Brno)
 3. DOAC u dětí a trombosy v dětské intenzivní péči.
  O. Zapletal (Brno)
 4. Supraventrikulární tachykardie u dětí – když Adenosin nestačí.
  P. Kubuš (Praha)

STŘEDA, 27.04.2022

Odpoledne

13:30 - 15:15   19. Sympozium „AKTUALITY v dětské intenzivní péči“

13:30 - 15:15  ”Dětská anestezie“

Předsedající:    P. Kenderessy (Londýn), M. Durila (Praha)

 1. State-of-art: Obturace při intubaci u malých dětí pod 3kg - ano či ne?
  P. Kenderessy (Londýn, UK)
 2. Epidurální vs celková anestezie u otevřené pylorotomie
  E. Klabusayová (Brno)
 3. Perioperační analgezie po TE
  M. Frelich (Ostrava)
 4. Rotem v perioperační péči u dětí
  M. Durila (Praha)
 5. PBM u dětí – proč ne?
  M. Ťoukálková (Brno)
 6. Protokol liečby periperačneho krvácania u detí ako sučast‘ PBM
  K. Lauková (Bratislava)

 

UKONČENÍ 19. SympoziA „AKTUALITY v dětské intenzivní péči“