Program - 19. aktuality v dětské intenzivní péči

logo-transparent-cut

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

ÚTERÝ, 26.04.2022

Dopoledne

8:00 – 8:15        ÚVOD – ZAHÁJENÍ

08:15 - 09:20    NOVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY V RESUSCITACI A ZVLÁDÁNÍ KRITICKÝCH STAVŮ U DĚTÍ A PŘI JEJICH VÝÚCE

Předsedající:  J. Djakow (Hořovice), P. Štourač  (Brno)    

 1. Prevence kardiorespirační zástavy a základní resuscitace.
  J. Djakow( Hořovice)
 2. Postupy rozšířené resuscitace a poresuscitační péče.
  P. Rozsíval(Ústí n. Orlicí)
 3. Iniciální přístup k vybraným reverzibilním příčinám srdeční zástavy a kritických stavů u dětí.
  M. Nowaková (Ostrava)
 4. Simulační výúka kritických stavů a faktory ovlivňující její kvalitu.
  P. Štourač (Brno)

09:20 - 09:30  Přestávka na kávu

09:30 – 10:00  ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE U DĚTÍ

Electrical impedance tomography on paediatric critical care: the magic and the science.
P. Davies (Nottingham, UK)

10:00 - 10:10   Přestávka na kávu

10:10 – 11:45   ”SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN INTERNATIONAL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF SEPTIC SHOCK AND SEPSIS-ASSOCIATED ORGAN DYSFUNCTION (SA-MODS) IN CHILDREN 2020” – PROČ SE K NĚMU VRACET

Moderátor:  M. Fedora (Brno)

 • Je něco nového v doporučení aneb proč se k němu vracet
  M. Fedora (Brno)
 • Long term outcome after pediatric sepsis and after PICU.
  P. Dominik (Brno)

(aneb víme, jak dopadly dětí po sepsi a po pobytu na ARK/JIP ?)

Round table: Praktické otázky doporučení pro dětskou sepsi a SA-MODS

D. Raffaj, S. Nosáľ, V. Vobruba, T. Zaoral, J. Fremuth, J. Köppl

12:15 - 13:15 Firemní symposium

ÚTERÝ, 26.04.2022

Odpoledne

13:30 - 14:20  ULTRAZVUK V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI - OPRAVDU NUTNOST ?

Předsedající: D. Raffaj (Nottingham), J. Fremuth (Plzeň)

 1.  Je ultrazvuk důležitější než fonedoskop?
  D. Raffaj (Nottingham, UK)
 2. Ultrazvuk plic a procalcitonin aneb co nám říká PROLUSP studie.
  J. Fremuth
  (Plzeň)
 3. Ultrazvuk VCI při hodnocení tekutin u dětí – může nám pomoci ?
  T. Zaoral (Ostrava)

14:20 - 14:30  Přestávka na kávu 

14:30 - 16:20  ANALGOSEDACE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI - NĚCO NOVÉHO ?

Předsedající:  L. Hess (Praha), M. Nowaková (Ostrava)

 1. Tipy a triky v analgosedaci dospělých a dětí.
  L. Hess (Praha)
 2. Nefarmakologické možnosti analgezie a sedace.
  S. Nosál’ (Martin)
 3. Dexmedetomidin a jeho využití v dětské intenzivní péči.
  J. Klučka (Brno)
 4. Ketamin a jeho využití v dětské intenzivní péči.
  I. Křikava (Brno)
 5. AnaConDa – první zkušenosti.
  M. Nowaková (Ostrava)
 6. Refraktérny status epilepticus a AnaConDa.
  P. Davies (Nottingham)

16:20 - 16:30  Přestávka na kávu

16:30 - 17:45  ”VARIA”

Předsedající: O. Černá (Praha), O. Zapletal (Brno)

 1. Viskoelastické metody v dětské intenzivní péči.
  J. Jonáš (Praha)
 2. DOAC u dětí a trombosy v dětské intenzivní péči.
  O. Zapletal (Brno)
 3. Supraventrikulární tachykardie u dětí – když Adenosin nestačí.
  P. Kubuš (Praha)
 4. Zavicefta v dětské intenzivní péči
  O. Černá (Praha)

18:00 - 19:00   Schůze výboru Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti (místnost Beryl)

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

STŘEDA, 27.04.2022

Dopoledne

08:30 - 09:05   PIMS-TS/MIS-C U DĚTÍ V ČR

Předsedající:   J. David (Praha), I. Žídková (Ostrava)

 1. Rozsáhlý venózní infarkt mozku při atypickém průběhu PIMS-TS
  L. Koudelková (Brno)
 2. Ohlédnutí za PIMS-TS v České republice
  J. David (Praha)

09:05 - 09:15  Přestávka na kávu

09:15 - 11:30   PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ SE ZÁVAŽNOU ŽIVOT LIMITUJÍCÍ ČI OHROŽUJÍCÍ DIAGNÓZOU V KONTEXTU INTENZIVNÍ MEDICÍNY A PÉČE V ZÁVĚRU ŽIVOTA

 Předsedající:    M. Exnerová (Praha), J. Hřídel (Praha)

 1. Dětská paliativní péče v ČR.
  M. Exnerová (Praha)
 2. Neúčelná péče u dětských pacientů
  J. Hřídel (Praha)
 3. Limitace péče v kontextu dětské intezivní medicíny
  J. Djakow (Hořovice)
 4. Právní a etické aspekty péče v závěru života u dětí
  B. Steinlauf (Praha)
 5. Plán péče (advanced care planning) - může dítě skutečně zemřít doma?
  M. Exnerová (Praha)

12:15- 13:15  Firemní symposium

STŘEDA, 27.04.2022

Odpoledne

13:30 - 15:15  ”DĚTSKÁ ANESTEZIE“

Předsedající:    P. Kenderessy (Londýn), M. Durila (Praha)

 1. State-of-art: Obturace při intubaci u malých dětí pod 3kg - ano či ne?
  P. Kenderessy (Londýn, UK)
 2. Epidurální vs celková anestezie u otevřené pylorotomie
  E. Klabusayová (Brno)
 3. Perioperační analgezie po TE
  O. Jor (Ostrava)
 4. Rotem v perioperační péči u dětí
  M. Durila (Praha)
 5. PBM u dětí – proč ne?
  M. Ťoukálková (Brno)
 6. Protokol liečby periperačneho krvácania u detí ako sučast‘ PBM
  K. Lauková (Bratislava)

 

UKONČENÍ 19. SYMPOZIA „AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“