Program - 21. Aktuality v dětské intenzivní péči

logo-transparent-cut

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

 

ÚTERÝ, 23. 01. 2024

8:00 – 8:10 Úvod - Slavnostní zahájení

8:10 – 8:30 Zprávy z kongresů a cest

Předsedající: T. Zaoral (Ostrava)

 • ESPNIC – 32.druhý kongres, ATÉNY, červen 2023
  P. Dominik (Brno)
 • Critical care nephrology children, LONDÝN, červenec 2023
  D. Raffaj (Nottingham)

8:30 - 8:35 Přestávka

08:35 - 10:20 Sepse u dětí - nevšední kazuistiky

Předsedající: P. Heinige (Praha), O. Petrík (Banská Bystrica)

 • iGAS u dětí v ČR
  P. Heinige (Praha)
 • Streptococcus pyogenes -aktuality z NRL pro streptokoky
  J. Kozáková (Praha)
 • Atypický priebeh sepsy
  S. Nosál‘ (Martin)
 • Neočakavaná príčina multiorgánového zlyhania
  N. Mikušová (Banská Bystrica)
 • Mimotelová oxigenácia u septického pacienta
  O. Petrík (Banská Bystrica)
 • Syndrom toxického šoku u dětí na PICU
  E. Klabusayová (Brno)
 • ECMO v terapii septického šoku
  P. Leden (Praha)

10:20 - 10:30 Přestávka

10:30 - 12:00 Individuální terapie dětské sepse

Předsedající: M. Fedora (Brno), T. Zaoral (Ostrava)

 • Několik slov na úvod
  T. Zaoral (Ostrava)
 • ATB u dětské sepse: včera, dnes a zítra
  L. Drábková (Brno)
 • Hladiny ATB – měli bychom je u dětí standartně měřit?
  B. Kořístková (Ostrava)
 • Sepse a základní pojmy z genetiky – co si pamatujeme
  M. Průcha (Praha)
 • „OMICS“: proč a co bychom měli vědět?
  M. Průcha (Praha)
 • Individualizovaná terapie sepse
  M.Fedora (Brno)

12:00 - 13:30 Přestávka na oběd

13:30 - 14:15 Memoriál Petra Gašparce

Předsedající: S. Nosáľ (Martin), T. Zaoral (Ostrava)

 • HBO u dětí + představení nové hyperbaroxie v Ostravě
  M. Hájek (Ostrava)
 • Extrakorporálna podpora funkcie pečene - súčasný stav a ďalšie smerovanie
  I. Topolský, V. Jankó (Bratislava)

14:15 - 14:30  Přestávka

14:30 - 16:00 Cévní mozkové příhody u dětí opravdu existují

Předsedající:  P. Dominik (Brno), E. Štěpánová (Ostrava)

 • Když se podaří, co se dařit má
  M. Kopecká (H.Králové)
 • CMP - lokální protokol
  P. Heinige (Praha)
 • CMP u dětí umí překvapit
  P. Dominik  (Brno)
 • CMP u dětí – 2 v jednom týdnu?
  E. Štěpánová(Ostrava)
 • CMP u dětí - soubor
  V. Procházka (Ostrava)

16:00 - 16:15 Přestávka

16:15 - 18:00 Život ohrožující krvácení u dětí - co je nového?

Předsedající: J. Blatný (Brno), T. Zaoral (Ostrava)

 • ŽOK u dětí: „the setup of the scene“
  T. Zaoral (Ostrava)
 • Transfusní přípravky a krevní deriváty vhodné pro léčbu ŽOK u dětí 
  H. Lejdarová (Brno)
 • Viskoelastické metody při hodnocení ŽOKU: můžeme je prosazovat jako standartní diagnostiku?
  J. Jonáš (Praha)
 • NOAC u dětí: co bychom měli vědět
  P. Mazánek (Brno)

18:05 Zasedání výboru Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti (salonek Beryl)

KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN

 

STŘEDA, 24. 01. 2024

08:00 - 10:00 Varia

Předsedající: P. Pavlíček (Praha), P. Handlos (Ostrava)

 • Nezávislá plicní ventilace v terapii kritického respiračního selhání
  J. Kulhánek (Praha)
 • Fosfomycin v léčbě novorozenecké osteomyelitidy
  V. Pokorná (Hradec Králové)
 • Nutrice v dětské intenzivní péči: review+local protocol
  E. Klabusayová (Brno)
 • Paliativní péče na dětském ARO aneb jaké výhody přináší kombinace paliativní a resuscitační péče u dětských pacientů ve FN Motol?
  L. Hrdličková (Praha)
 • Smrtí diagnostika nekončí
  A. Gřegořová (Ostrava)
 • Pitva dítěte. Jak je užitečná?
  P. Delongová (Ostrava)
 • Diagnostické možnosti při pitvě dětí zmírajících mimo zdravotnická zařízení
  P. Handlos (Ostrava)

10:00 - 10:15 Přestávka

10:15 - 12:00 Intoxikace a návykové látky u dětí

Předsedající: T. Zaoral (Ostrava), V. Mravčík (Brno)

 • Novinky v drogové situaci, politice a regulaci v ČR
  V. Mravčík (Brno)
 • Intoxikace před, v průběhu a po Covidu
  M. Ducháčová (Ostrava)
 • Sebevražedné pokusy dětí a mladistvých v dotazech Toxikologického informačního střediska
  K. Kotíková (Praha)
 • Intoxikace u dětí z pohledu pedopsychiatra
  J. Uhlíř (Ostrava)
 • Intoxikace psychofarmaky
  L. Koudelková (Brno)
 • Intoxikace organofosfátmi 
  S.Nosál‘ (Martin)

12:20 - 13:20 Sympozium společnosti Pfizer

13:30 - 15:00 Perioperační medicína u dětí

Předsedající: T. Vymazal (Praha), J. Divák (Ostrava)

 • Předoperační příprava: zdravé dítě/dítě s komorbiditami
  J. Divák (Ostrava)
 • Předoperační faktory a rizika pooperačních komplikací
  A. Teplá (Praha)
 • Pediatrický pacient s DIVA na operačnej sále
  J. Čutora, O. Petrík (Banská Bystrica)
 • Regionální anestezie v perioperačním období u dětí
  M. Ťoukálková  (Brno)
 • Čo (ne)dokážu viskoelastické testy
  K. Lauková ( Bratislava)
 • Fragile child- how to identify risk
  P.Kenderessy (Banská Bystrica)

15:00 - 15:10 UKONČENÍ 21. SYMPOZIA „AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“