Ultrazvukový workshop pro sestry

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 26. Colours of Sepsis

Ultrazvukový workshop pro sestry

Pondělí 22. 1. 2024

Simulační centrum / cvičná nemocnice Lékařské fakulty OU (https://simlek.osu.cz/)

Termíny: 9:00 - 11:00, 11:00 - 13:00

Kapacita: 40 osob (20 + 20)

Cena: 300 Kč s DPH

Ultrazvuková diagnostika se stala nedílnou součástí péče o pacienty na jednotkách intenzivní péče. Tuto neinvazivní a užitečnou metodu zobrazení mohou využívat nejen lékaři, ale může být prospěšná i pro práci sestrer. Využití je možné během zajišťování cévních vstupů, kontroly případného hematomu v okolí místa vpichů, zobrazení a ověření polohy žaludeční sondy či močového katetru. Kurz je určen k seznámení se s ultrazvukovým přístrojem, jeho nastavení a optimalizaci zobrazení. Dále pak na praktické zobrazení jednotlivých orgánů a cévních struktur či navigované cévní punkce. Věříme, že kurz povede k osvojení práce s ultrazvukovým přístrojem a jeho praktickému využití v každodenní práci sestr.