Ultrazvukový workshop pro sestry

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 25. Colours of Sepsis

Ultrazvukový workshop pro sestry

Středa 25. 1. 2023, 7:30 - 10:30

Konferenční sál GOLD

Termíny: 7:30 - 9:00 a 9:00 - 10:30

Kapacita: 40 osob (20 + 20)

Cena: 300 Kč s DPH

Ultrazvuková diagnostika se stala nedílnou součástí péče o pacienty na jednotkách intenzivní péče. Tuto neinvazivní a užitečnou metodu zobrazení mohou využívat nejen lékaři, ale může být prospěšná i pro práci sestrer. Využití je možné během zajišťování cévních vstupů, kontroly případného hematomu v okolí místa vpichů, zobrazení a ověření polohy žaludeční sondy či močového katetru. Kurz je určen k seznámení se s ultrazvukovým přístrojem, jeho nastavení a optimalizaci zobrazení. Dále pak na praktické zobrazení jednotlivých orgánů a cévních struktur či navigované cévní punkce. Věříme, že kurz povede k osvojení práce s ultrazvukovým přístrojem a jeho praktickému využití v každodenní práci sestr.

Lektoři:

Filip Burša (FN Ostrava)
Marek Bebej (FN Ostrava)
Juraj Rodina (FN Ostrava)
Nela Walachová (FN Ostrava)
Romana Turoňová (FN Ostrava)