12:15 – 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI PFIZER

Firemní sympozia

Rubín

Sál RUBÍN

Colours of Antimicrobial Stewardship

I. AMS – State of the Art

Přednášející:
MUDr. Václava Adámková, Ph.D – ÚLBLD 1.LF UK

II. Klinické použití přípravku Zavicefta v intenzivní medicíně

Přednášející:
MUDr. Vojtěch Vodička – KARIM FN Ostrava

III. Laboratorní markery jako součást AMS (limitace, interpretace)

Přednášející:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. ÚLBLD 1.LF UK