8:20 – 8:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTREGO

Firemní sympozia

Gold

Složení enterální výživy pro pacienty na JIP: 

existuje OPTIMUM?

I. Vitamin D: Jakou roli hraje v intenzivní péči?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Těšínský
vedoucí Divize intenzivní péče, klinické výživy
a metabolismu, interní klinika FNKV a 3. LF UK

 II. Vliv vlákniny na rozvoj plicního selhání

Přednášející:
MUDr. Bohumil Bakalář
Vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče, Klinika
popáleninové medicíny FNKV