Program - 5. Den mladých intenzivistů

logo-transparent-cut

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

PONDĚLÍ, 23. 01. 2023

8:30 – 8:45  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 5. DNE MLADÝCH INTENZIVISTŮ

P. Ševčík (Ostrava), R. Kula, (Ostrava), Z. Molnár (Budapest), P. Sklienka (Ostrava), V. Vodička (Ostrava), O. Jor, (Ostrava)

08:45 - 10:15  Praktické dovednosti nutné pro práci na JIP

Předsedající: J. Valky, (Banská Bystrica), M. Bilská (Ústí nad Labem)

 • Zajištění dýchacích cest na JIP
  K. Lečbychová (Ostrava)
 • Hrudní drenáž
  M. Smoleňák (Banská Bystrica)
 • Volba vstupu do žilního systému
  R. Nagypál (Banská Bystrica)
 • Punkční tracheostomie
  M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
 • Kdy dělat operační tracheostomii
  M. Navrátilová (Ostrava)

10:15 - 10:30   Přestávka s AOP Orphan

 • Rapibloc® coffee break: Zkusme najít vhodného pacienta
  R. Kula
  , M. Káňová, O. Jor, F. Burša (Ostrava)

10:30 – 12:00   Antibiotika v intenzivní péči

Předsedající: J. Sagan (Ostrava), V. Vodička (Ostrava)

 • Aminoglykosidy
  T. Pařízek (Bratislava)
 • Kolistin
  E. Krejčí (Ostrava)
 • Cefalosporiny
  H. Bartoš (Ústí and Labem)

12:00 - 13:00  Přestávka na oběd

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

PONDĚLÍ, 23. 01. 2023

13:00 – 15:00  Soft skills

Předsedající: J. Firment, (Košice), T. Ekrtová (Ostrava)

 • Právní aspekty práce na jednotce intenzivní péči
  P. Firment (Prešov)
 • Komunikace v IP
  T. Vymazal (Praha)
 • Education in critical care medicine
  Z. Molnár (Budapešť, Maďarsko)
 • Why should we bother with learning the language of science?
  Caner Turan (Budapešť. Maďarsko)

15:00 - 15:15  Přestávka 

15:15 – 16:45  Přicházíš k lůžku pacienta a vidíš

Předsedající: J. Beneš (Plzeň), M. Kovář (Brno)

 • Na EKG…
  J. Vrtal (Ostrava)
 • Na ventilátoru…
  E. Klabusayová (Brno)
 • Na kapnografické křivce…
  J. Kostka (Plzeň)
 • Na EEG…
  D. Kec (Brno)

16:45 - 17:00  Přestávka 

17:00 – 18:30  Pestré barvy intenzivní medicíny – panelová diskuze

Moderuje: V. Vodička (Ostrava)

Panelisté:

O. Jor (Ostrava)
M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
K. Vrbica (Brno)
K. Lečbychová (Ostrava)
M. Kalina (Ústí nad Labem)
J. Cichý (Ostrava)