Program - 5. Den mladých intenzivistů

logo-transparent-cut

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

PONDĚLÍ, 23. 01. 2023

Dopoledne

8:30 – 8:45  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNE MLADÝCH INTENZIVISTŮ

prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. (Ostrava), MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava), prof. Z. Molnár, MD., Ph.D., DEEA (Budapest), MUDr. P. Sklienka, Ph.D. (Ostrava), MUDr. V. Vodička (Ostrava), MUDr. O. Jor, Ph.D. (Ostrava)

08:45 - 10:15  Praktické dovednosti nutné pro práci na JIP

Předsedající: MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC (Banská Bystrica), MUDr. M. Bilská (Ústí nad Labem)

 • Zajištění dýchacích cest na JIP
  MUDr. K. Lečbychová (Ostrava)
 • Hrudní drenáž
  MUDr. M. Smoleňák (Banská Bystrica)
 • Volba vstupu do žilního systému
  MUDr. R. Nagypál (Banská Bystrica)
 • Punkční tracheostomie
  MUDr. M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
 • Kdy dělat operační tracheostomii
  MUDr. M. Navrátilová (Ostrava)

10:15 - 10:30   Přestávka na kávu

10:30 – 12:00  Antibiotika v intenzivní péči

Předsedající:  MUDr. J. Sagan (Ostrava),  MUDr. V. Vodička (Ostrava)

 • Aminoglykosidy
  MUDr. T. Pařízek (Ústí nad Labem)
 • Kolistin
  Mgr. E. Krejčí, Ph.D. (Ostrava)
 • Cefalosporiny
  MUDr. H. Bartoš (Ústí and Labem)

12:00 - 13:00  Přestávka na oběd

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

PONDĚLÍ, 23. 01. 2023

Odpoledne

13:00 – 15:00  Soft skills

Předsedající:  doc. MUDr. J. Firment, PhD. (Košice), MUDr. T. Ekrtová (Ostrava)

 • Právní aspekty práce na jednotce intenzivní péči
  MUDr. JUDr. P. Firment (Prešov)
 • Komunikace v IP
  doc. MUDr. T. Vymazal, Ph.D., MHA (Praha)
 • Education in critical care medicine
  prof. Z. Molnár, MD., Ph.D., DEEA (Budapest)
 • Why should we bother with learning the language of science?
  Caner Turan, MD. (Budapest)

15:00 - 15:15  Přestávka na kávu

15:15 – 16:45  Přicházíš k lůžku pacienta a vidíš

Předsedající: prof. MUDr. J. Beneš, Ph.D. (Plzeň), MUDr. M. Kovář (Brno)

 • Na EKG…
  MUDr. J. Vrtal (Ostrava)
 • Na ventilátoru…
  MUDr. E. Klabusayová (Brno)
 • Na kapnografické křivce…
  MUDr. J. Kostka (Plzeň)
 • Na eeg…
  MUDr. D. Kec (Brno)

16:45 - 17:30  Přestávka na kávu

17:00 – 18:30  Pestré barvy intenzivní medicíny – panelová diskuze

Moderuje: MUDr. V. Vodička. (Ostrava)

Panelisté:

MUDr. O. Jor, Ph.D. (Ostrava)

MUDr. M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)

MUDr. K. Vrbica (Brno)

MUDr. K. Lečbychová (Ostrava)

MUDr. M. Kalina (Ústí nad Labem)

MUDr. J. Cichý (Ostrava)