Program - 4. Den mladých intenzivistů

logo-transparent-cut

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

PONDĚLÍ, 25.04.2022

Dopoledne

8:30 – 8:45        SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNE MLADÝCH INTENZIVISTŮ

prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. (Ostrava), MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava), MUDr. P. Sklienka, Ph.D. (Ostrava), MUDr. D. Astapenko, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. O. Jor, Ph.D. (Ostrava)

08:45 - 10:15    INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY I.

Předsedající: MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava), MUDr. O. Jor, Ph.D. (Ostrava)

 • Avatar
  MUDr. V. Vodička (Ostrava)
 • Resuscitace v pronaci?
  MUDr. M. Kovář (Brno)
 • Oběhové selhání u COVID-19 pacienta
  MUDr. M. Král (Olomouc)
 • Bolest na hrudi na pohřbu
  MUDr. T. Grézl (Ostrava)

10:15 - 10:30   Přestávka na kávu

10:30 – 12:00   INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY II.

Předsedající:  MUDr. M. Pauliny, Ph.D. (Bratislava), MUDr. D. Astapenko, Ph.D. (Hradec Králové)

 • Motorkář
  MUDr. M. Bílská (Ústí nad Labem)
 • Intenzivistický tanec s MDMA
  MUDr. N. Görnerová (Praha)
 • Komplikácie ťažkého úrazu elektrickým prúdom
  MUDr. M. Stanislav (Bratislava)
 • COVID  19 - argumentem k přijetí i odmítnutí pacienta
  MUDr. J. Hudec (Brno)

12:00 - 13:00    Přestávka na oběd

KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM

PONDĚLÍ, 25.04.2022

Odpoledne

13:00 – 14:30     Výukové lekce – antibiotika v intenzivní péči

Předsedající: MUDr. V. Vodička (Ostrava), MUDr. E. Klabusayová (Brno)

 • Z pohledu mikrobiologa
  Mgr. E. Krejčí, Ph.D. (Ostrava)
 • Z pohledu farmakologa
  doc. MUDr. K. Urbánek, Ph.D. (Olomouc)
 • Z pohledu intenzivisty
  prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. (Ostrava)

14:30 - 14:45    Přestávka na kávu

14:45 – 16:15    Antibiotika v intenzivní péči – kazuistiky s panelovou diskuzí

Kazuistiky přednese: MUDr. J. Sagan (Ostrava)

Moderuje: MUDr. O. Jor, Ph.D. (Ostrava)

Panelisté:   

Mgr. E. Krejčí, Ph.D. (Ostrava)

prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. (Ostrava)

MUDr. D. Astapenko, Ph.D. (Hradec Králové)

MUDr. T. Pařízek (Ústí nad Labem)

MUDr. V. Vodička (Ostrava)

MUDr. E. Klabusayová (Brno)

16:15 - 16:30    Přestávka na kávu

16:30 – 18:00   Pestré barvy intenzivní medicíny – panelová diskuze

Moderuje: MUDr. V. Vodička. (Ostrava)

Panelisté:

MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava)

MUDr. M. Pauliny, Ph.D. (Bratislava)

MUDr. D. Astapenko, Ph.D. (Hradec Králové)

MUDr. M. Bílská (Ústí nad Labem)

MUDr. O. Jor, Ph.D. (Ostrava)

MUDr. R. Swaczyna (Ostrava)