Historie Colours of Sepsis - 18. ročník

logo-transparent-cut

Barevná Ostrava – hudební i medicínská

Přiznávám, že mám osobní, až možná intimní vztah k barevné Ostravě. Jednak jsem se zde - v té černé - narodil a žiji již téměř šest desítek let. A pak jsem hrou osudu byl u zrodu dvou barevných Ostrav, které jsou v současnosti symboly, které překračují hranice naší republiky. Ten první symbol – hudební Colours of Ostrava – vznikal ještě za dob hlubokého míru v osmdesátých letech minulého století. Byla to moje spolužačka ze základní školy Zlatka Gajdošíková (nyní známá spíše jako provdaná Holušová), která pořádala ve vesnici za Ostravou v Dolní Lhotě na hřišti místního fotbalového mužstva festival neoficiálních hudebních kapel (Krásné nové stroje, Nahoru dolů po schodišti band, ale také Laura a její tygři či slovenské Bez ladu a skladu). Po roce 1989 se její úsilí postupně převtělilo do vzniku Colours of Ostrava, hudebního festivalu, který je právem považován za nejlepší indie festival přinejmenším na území střední a východní Evropy. Charakteristikou Colours of Ostrava je především mnohobarevnost žánrů a stylů, setkávání hudebních legend a rodících se nových hvězd. Ten druhý symbol – medicínské Colours of Sepsis – vznikal v lecčems podobně. Z entuziasmu a touhy sdělovat si navzájem odborné informace, rozvíjet nové postupy a sdílet nadšení pro samotnou medicínu. Vzpomínám dnes už s nostalgií na první ročníky, které se konaly v špatně ozvučené místnosti Domova sester, kdy účastníků bylo sotva několik desítek, kteří si vařili sami kávu ve varných konvicích a tvořili o přestávkách frontu na jediné mužské WC (už tehdy se realizoval postup off label – při jednostranném složení posluchačstva se využívalo i ženské WC mužským pohlavím). A jako hudební Colours tak i postgraduální kurz Sepse a MODS díky obdivuhodnému úsilí otce – zakladatele Romana Kuly vyrostl ve svébytný útvar obdobně charakteristický svou mnohobarevností témat a pohledů i přítomností osobností mezinárodní intenzivistické medicíny. A tak symbolicky v roce 2014, kdy došlo k změně názvu kongresu ze Sepse a MODS na Colours of Sepsis, se sešli na zahájení Zlatka Holušová za hudební a Roman Kula za lékařské Colours. Je vidět, že za velké vize se vyplatí bojovat! I když jste třeba Too Old To Rock´n´Roll, But Too Young To Die! 

MUDr. Igor Satinský, Ph.D., únor 2016, Havířov

Úroveň 18. ročníka COLOURS of SEPSIS bola tradične vysoká.

„Duch“ tohoto skvelého odborného podujatia a môj zážitok z neho bol silný a po jeho skončení odoznieva iba pomaly. K tomu sa úprimne a rád priznávam. Keď mi asi pred 8 rokmi kolega mikrobiológ vytkol, že kto nechodí do Ostravy na Postdgraduálny kurz sepsy a MODS, nie je „medicínsky in“, rozhodol som sa ho po prvýkrát navštíviť. Účasť vtedy v Ostrave sa stala pre mňa výnimočnou odbornou aj kultúrnou udalosťou. Mikrobiológovi som sa poďakoval za tip a ako revanš som mu poslal vzorku z bronchoalveolárnej laváže z ktorej identifikoval podľa jeho nadšeného vyjadrenia: „krásnu Pneumocysis jirovecii“. Doteraz neviem z čoho mal väčšiu radosť. Pre mňa to ale zostáva symbolikou. V tom čase sa zintenzívňovali diskusie o eskalácii mykotických infekcií u kriticky chorých pacientov s narastajúcou mortalitou. Naša pacientka s pneumocystovou pneumóniou prežila, žije doteraz, a ja každý rok v januári chodím do Ostravy. S konštatovaním, že organizačnému výboru sa darí udržiavať rast už i tak vysokej úrovne podujatia bude asi väčšina z nás súhlasiť. Dovolím si preto vyjadriť úctu, obdiv a vďaku kolegom, ktorí majú zásluhu na tom, že sa tak radi do Ostravy v januári každoročne vraciame. Opakovane bola Sepsa v Ostrave prirovnávaná k sympóziu v Bruseli. Myslím si, že kvalitou prezentácií, výberom VIP rečníkov, komunikáciou aktuálnych problémov s ktorými sme denne konfrontovaní v rutinnej klinickej praxi a bezchybnou organizáciou COLOUR of SEPSIS v ničom nezaostáva za najlepšími intenzivistickými akciami vo svete. 1 400 účastníkov, 250 prednášajúcich a 350 prezentácií na 18 ročníku počas 4 - dňového programu iba potvrdzuje fakt, že je „in byť pri tom“ a naviac byť aktívnym účastníkom znamená značnú profesionálnu prestíž. Program posledného ročníka bol starostlivo vyberaný s ohľadom na aktuálnosť tém a interdisciplinárny prienik problematiky sepsy a MODS. Formálne aj neformálne diskusie tak mohli prebiehať medzi intenzivistami, internistami, chirurgami, mikrobiológmi a ďalšími špecialistami čo umožňuje napĺňať koncepciu komplexného prístupu k liečbe pacienta. Sestry v intenzívnej medicíne tvoria nezastupiteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, preto zaradenie Sesterskej sekcie a tohtoročný už 3. Postgraduálny kurz sestier v intenzívnej medicíne zdôrazňuje ich dôležitosť a javí sa ako veľmi prezieravý organizačný počin. 13. Sympózium Aktuality v pediatrickej starostlivosti tiež reflektovalo aktuálnu problematiku intenzívnej starostlivosti o pacienta v detskom veku. Výber medzi jednotlivými paralelne prebiehajúcimi prednáškovými blokmi, posterovými sekciami a workshopmi bol vďaka ich atraktivite niekedy veľmi ťažký. Naviac plné sály so stojacimi účastníkmi u niektorých blokov sú opäť dôkazom dobre volených tém a samozrejme vysokej kvality prednášajúcich. Napokon by som chcel ešte raz organizátorom a zvlášť predsedovi organizačného výboru MUDr. Romanovi Kulovi, SCc. poďakovať a želať im veľa zdravia, entuziazmu a výdrže pri práci na príprave ďalších ročníkov COLOURS of SEPSIS, na ktoré sa ja osobne už teraz veľmi teším. S úctou 

MUDr. Jaroslav Mikula, 26. február 2016

Úroveň 18. ročníka COLOURS of SEPSIS bola tradične vysoká.

3. ročník postgraduálneho kurzu sestier pracujúcich v intenzívnej starostlivosti, ktorý je každoročne súčasťou prestížneho odborného podujatia pod názvom „Colours of Sepsis“ v Ostrave bol opäť plný inovatívnych prvkov. Súčasťou kurzu pre sestry bola po prvý krát detská intenzívna starostlivosť a prevencia nozokomiálnych nákaz u kriticky chorých detí. Táto problematika poukázala na vysokú erudíciu organizátorov, ktorí prezentovali problematiku nozokomiálnych nákaz naprieč jednotlivými vekovými kategóriami. Podujatia sa zúčastnili odborníci z viacerých krajín Európy a zhodli sa na tom, že prevencia nozokomiálnych nákaz je nemenej dôležitá ako ich samotná liečba. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je poctená tým, že môže každoročne ako odborný garant participovať na tomto podujatí. Ja osobne sa skláňam pred húževnatosťou a nadšením s ktorým pristupuje MUDr. Kulla a PhDr. Zoubková pri organizovaní tohto podujatia a už teraz sa teším na 4. ročník postgraduálneho kurzu sestier pracujúcich v intenzívnej starostlivosti, ktorý bude súčasťou 19. ročníka Colours of Sepsis opäť v roku 2017 opäť v Ostrave. S úctou 

PhDr. Milan Lauinc, PhD., dipl. s. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek