Historie Colours of Sepsis - 21. ročník

logo-transparent-cut

Colours of Sepsis 2019

V dňoch 28. 1. až 1.2.2019 sa uskutočnil 21. ročník Colours of Sepsis v Ostrave už tradične v príjemnom prostredí hotela Clarion. Úvodom si dovoľujem povedať, že prítomnosťou dobrých prednášateľov z Čiech, Slovenska a špičkových svetových odborníkov z radov intenzivistov úroveň tohto kongresu každoročne graduje – ešte nikdy nestagnovala. Je to ako v ľudskom živote, pokiaľ máme vytýčený cieľ a zvolený správny postup a smer, cieľ máme na dosah, stále sa k nemu približujeme. Vtedy má náš život ten pravý zmysel. Ako každoročne tak aj v tomto ročníku toto podujatie oslovuje intenzivistov a anesteziologov novými poznatkami, preto lebo je kvalitné, vysoko edukačné a teda prínosné v našej každodennej práci. Dáva nám nové podnety na premýšľanie a na ďalšie štúdium, čo v konečnom dôsledku vedie ku zlepšenému pohľadu na pacienta a tým aj ku kvalitnejšej starostlivosti.

Úvodná prednáška „ Čo ma naučila sepsa“ venovaná zosnulému profesorovi Roger Boneovi, ktorú predniesol doc. MUDr. Roman Záhorec CSc spájala vynikajúcu odbornú úroveň s hlbokou ľudskosťou, bez ktorej sa skutočná intenzívna lekárska starostlivosť nedá realizovať. Myšlienky a duch tejto prednášky ak človek dával pozor boli vlastne v každej prezentácii a diskusii počas celého kongresu. Vďaka vysokej odbornej a aj organizačnej úrovni sa už dávno medzi nami tomuto kongresu hovorí „ Ostravský Brusel“. Na tomto podujatí sa opakovane stretávame intenzivisti z Čiech a zo Slovenska, tešíme sa na spoločné stretnutia s neodmysliteľnými kuluárnymi debatami, spojené aj so spoločenskými posedeniami. Myslím, že môžeme smelo povedať, že vďaka tomuto kongresu sme my českí a slovenskí intenzivisti ešte stále Československá republika.

Veľká vďaka MUDr. Romanovi Kulovi CSc a jeho týmu ako aj veľká vďaka manželom Salomonovcom z firmy Sanopharm CZ za tak skvelé, každoročne zorganizované, multiodborové na Sepsu zamerané podujatie. Prajem Ti Roman aby Ti zdravie a elán ešte dlho slúžili, aby sme sa mohli na rok aj na ďalšie roky takto stretávať.

MUDr. Ján Kozánek, Považská Bystrica