Historie Colours of Sepsis - 17. ročník

logo-transparent-cut

Colours of Sepsis

I was very happy to take part in the 17th Colours of Sepsis meeting in Ostrava. I really appreciated the warm welcome and friendly atmosphere during my time in the Czech Republic. The meeting was well organized and well-attended with more than 1000 participants and 200 speakers. The participants were attentive and clearly interested in learning about the topics covered. One of the things I love about travelling to meetings such as this, in addition to the varied scientific programs, is the opportunity to meet colleagues from other hospitals and backgrounds both during the sessions and on a less formal basis at the social event – we can learn so much from others’ clinical experiences! It was certainly a privilege to be able to join you for this important annual meeting and I wish you well as you start planning your 18th meeting! 

J.L. Vincent

Ohlédnutí za Colours of Sepsis, 2015.

Když jsem před přihláškou k aktivní účasti na letošních Colours of Sepsis procházel loňský program, napadlo mě, že se nám vytvořila česko-slovenská varianta kongresů v Bruselu. Vždyť celá akce respektuje současné široké trendy a nutné odbornosti, které musí intenzivní medicína při komplexním přístupu k nemocnému dnes zahrnovat. Brusel připomíná nejen pluralita témat, ale i jejich současná prezentace až v šesti sálech. Důležité je hned na začátku sjezdu zpracovat program a zaškrtat si, z kterého sálu budu přebíhat do dalšího, abych obsáhl alespoň část témat, která mne zajímají. Ještě lepší je to udělat předběžně již dříve s programem dostupným na internetu. V tom smyslu je obdoba s Bruselem bezprostřední. V souhlasu s nutností široké plurality odborností, které moderní intenzivní a resuscitační péče vyžaduje, je i to, že letošní akce byla realizována pod záštitou nejen Ostravské university a lékařské fakulty, ale i třinácti odborných společností ČLS JEP a dvou Slovenských odborných společností a odborných společností sester Čech i Slovenska. Do výčtu patří také IPVZ, Česká resuscitační rada a Česko-Slovenské fórum pro sepsi. Poděkování účastníků jistě patří velmi dobré organizační koordinaci zajištěné klinikami ARIM a dětského lékařství FN Ostrava i firmě SANOPHARM CZ s.r.o. Při počtu téměř 1000 účastníků je hladké zvládnutí akce (alespoň mně jako účastníkovi nebyl žádný problém zřejmý) velice chvályhodné. Zatímco přednášejících bylo v roce 2014 z ČR 100 a ze SR 14, zvýšily se tyto počty v roce 2015 na 148 a 21. Přednášejících v sesterské sekci bylo ve stejných souvislostech v roce 2014 27 a 3 a v roce 2014 19 a 4. Výrazně se zvýšil počet zahraničních přednášejících, který byl loni 4 a letos již 15. V posterové sekci bylo prezentováno 20 prací. A zase ten vztah k Bruselu - při zahájení v bloku Hot Topics v intenzivní medicíně odeznělo temperamentně přednesené sdělení prof. J.L. Vincenta hodnotící a srovnávající vedení a provoz jednotek zajišťujících intenzivní péči v řadě vyspělých zemí světa. Z hlediska rozsahu témat i množství přednášek pokrývajících řadu odborností nutných pro kvalitní péči o nemocné nejen septické, ale i polytraumatické, chirurgické a z jiných důvodů vyžadujících intenzivní péči nelze litovat, že na titulní stránce finálního programu je základní název Colours of Sepsis, Ostrava 2015 a jen v podtitulku drobnějším písmem uvedeno „before as PG course on Sepsis and MODS“. Akce využívá různé formy prezentací, kromě většiny sdělení formou klasických přednášek je i řada dalších prezentací realizována jako setkání s experty, kterým je věnováno vždy 45 minut, a to zajišťuje prostor pro diskuzi. Témata hodnocená z různých, někdy i protikladných hledisek, byla ve 4 případech prezentována dvojicemi přednášek PRO a PROTI. V popředí pozornosti byla také sympozia firem. Těch bylo celkem 8 a kdo z účastníků u atraktivnějších z nich zaváhal, musel se často spokojit s místem k stání. Na výstavě firem se každý zájemce mohl seznámit s širokým profilem firemní nabídky diagnostických i terapeutických přístrojů a přípravků. O přestávkách bylo vždy vhodně zajištěné občerstvení. Ke každodenním společenským večerním akcím se nemohu vyjadřovat, bydlel jsem v hotelu vzdáleném od místa vlastní akce, tj. hotelu Clarion a po celodenní pozornosti odbornému programu jsem tyto nabídky již nevyužíval. Na konci nelze než organizátorům a sponzorům poděkovat a popřát širokému českému a slovenskému zainteresovanému odbornému publiku aby se Colours of Sepsis i nadále rozvíjely a obohacovaly naše poznání, a tím i zvyšovaly péči o pacienty. 

Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., Praha, Únor 2015

Colours of Sepsis - Ostrava 2015

Každý rok sa tešíme na koniec januára, kedy býva v Ostrave tradičný kongres, tentokrát pod názvom Colours of Sepsis. Je u nás veľký záujem o toto podujatie a jedine tu sa nám podarí uvolniť 3 pracovníkov, keďže na kongrese sa zúčastňujú aj intenzivisti z iných oborov než anesteziológovia. Kongres sa svojou odbornou úrovňou i vynikajúcim kultúrnym programom a prostredím hotela radí medzi najlepšie v strednej Európe a v mnohom sa približuje Brusselu, kde sa v marci tradične schádzame. I tento rok nebol výnimkou a nás potešil obzvlášť workshop o používaní UZV v intenzívnej medicíne. Myslím si, že toto je trend, ktorým sa anesteziológovia a intenzivisti budú uberať a privítame ďalšie takéto workshopy a stáže, možno aj týždenné. Citlivo bola zvolená úvodná prednáška a panel chyby a omyly v anestézii a intenzívnej medicíne. Nikto nie sme neomylný a musíme si vedieť chyby a omyly priznať a vyvarovať sa ich v budúcnosti. Prednášky zahraničných autorov boli na vysokej úrovni, ale ani špičkoví českí a slovenskí odborníci nezaostávali. Kongres už dávno presahuje tematiku sepse ale nie je to vôbec na škodu. Večerné posedenia pri dobrej hudbe a poháriku vína prispeli k dobrej atmosfére a už sa budeme tešiť na rok 2016. Nakoniec chcem tlmočiť veľkú vďaku organizátorovi podujatia MUDr. Romanovi Kulovi, ktorý dokáže zorganizovať takýto obrovský kongres a citlivo vyberať všetkých prednášateľov. 

MUDr. Szeghy Peter, Čadca, Február 2015

Sympózium 17 th. COLOURS of SEPSIS 2015

Sympózium 17 th. COLOURS of SEPSIS 2015 sa nieslo tak ako aj po iné roky skutočne v rôznych farbách prednášok i emóciách. Spolupráca sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v profesionálnej oblasti je nutná a právom si zaslúži prívlastok „medzinárodná.“ Som rád, že Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už po druhý krát mohla prevziať záštitu a odbornú garanciu nad 2. postgraduálnym kurzom sestier v intenzívnej starostlivosti, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou COLOURS of SEPSIS a posúva ošetrovateľstvo do polohy „bez hraníc“. O vysokej úrovni tohto odbornému podujatia svedčí zvyšujúca účasť vzácnych hostí zo zahraničia a v neposlednom rade aj jeho organizačné zabezpečenie. Veľké moje ĎAKUJEM parí celej „rodine“ COLOURS of SEPSIS, menovite: MUDr. Romanovi Kulovi, prof. MUDr. Pavlovi Šefčíkovi, CSc., PhDr. Renátke Zoubkovej a PhDr. Dane Streitovej atď. Bude mi veľkou cťou, ak sa aj o rok stretneme v Ostrave, na 18 th. COLOURS of SEPSIS 2016 a 3. postgraduálnom kurze sestier v intenzívnej starostlivosti, pretože kto raz vstúpi do tejto „farebnej“ rodiny tak si ju zamiluje. 

PhDr. Milan Laurinc, dipl. s. Bratislava, Február 2015