14:45 – 15:45 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTRICIA

Firemní sympozia

Gold

NUTRISON PROTEIN SHOT – ROK POTÉ. TREFILI JSME SE DO ČERNÉHO?

Moderuje:
MUDr. Roman Kula, CSc.

I. Nutriční podpora – co ovlivňuje mé rozhodování?

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc.

II. Umíme snadno identifikovat pacienta v katabolismu/anabolismu?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

III. Sledování efektu akcelerace anabolismu Nutrison Protein Shotem v intenzivní péči.

Přednášející:
MUDr. Jiří Vejmelka

Diskuze

Nutrison Protein Shot je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Je určen pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u sondou živených pacientů se zvýšenými nároky na příjem bílkovin. Musí být užíván pod dohledem
lékaře. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.
TUBE23HOSSPE3CZ