16:00 – 17:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI ALFA SIGMA

Firemní sympozia

Gold

KLINICKÝ DOPAD POUŽITÍ NEOTONU V LÉČBĚ PACIENTŮ

I. Úvod do kreatinfosfátu

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc., FN Ostrava

II. Kreatínfosfát neznámy známy

Přednášející:
RNDr. Monika Babíková, Alfasigma Slovakia

III. Neoton v klinické praxi

Přednášející:
MUDr. Ondřej Jor, Ph.D., FN Ostrava