Aktuality z Colours of Sepsis

logo-transparent-cut

Pozvánka na 21. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“

14. 12. 2023

Vážení a milí přátelé dětské intenzivní a urgentní medicíny, dětské anestezie,
vážené kolegyně, milí kolegové, vážení hosté,

rychlým tempem se blíží konec roku 2023 a tak bych vám chtěl připomenout, že se tradičně na konci ledna příštího roku v rámci 26. Colours of Sepsis uskuteční ve dnech 23.1. – 24.1.2023 v Hotelu Clarion v Ostravě 21. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“

Pro veskrze pozitivní ohlas bude i v letošním ročníku program přístupný jak prezenční, tak online formou, včetně archivu na www.coloursofsepsis.cz.

 

Na co se tedy můžete těšit v dětské části Colours of Sepsis?

Tradičně budeme začínat v úterý dopoledne a v úvodu si připomeneme stručně obsah dvou kongresů, které jsou dle našeho názoru pro dětskou intenzivní péči podstatné a které proběhly v roce 2023.

Pak se již budeme věnovat sepsi u dětí. Chtěli jsme tentokrát dát větší prostor zajímavým kazuistikám, které ukazují na pestrost a mnohdy náročnou diagnostiku a terapii sepse u dětí. Myslím, že by to mohlo přinést každému z nás něco do jeho praxe. Zmíníme se o zvýšené incidenci sepse tzv. invazivními Streptokoky v rámci ČR. Pokusíme se nalézt pomocí Státní referenční laboratoře odpověď, zda jsou tyto kmeny něčím odlišitelné. Bude nás zajímat, jak je to s donedávna přijímaným postojem, že sepse a ECMO jsou kontraindikace.

V druhé části dopoledne prvního dne se budeme věnovat tomu, čemu se říká personalizovaná, precizní léčba dětské sepse. Proč bychom se měli připomenout základy genetiky, co to je tzv. OMICS? To jsou otázky, na které možná dostanete odpovědi v tomto bloku. Uslyšíte osobní pohled na personalizovanou diagnostiku a terapii sepse od jednoho z nejzkušenějších z nás. Podáváme antibiotika správně? I na tuto otázku se pokusíme odpovědět.

Po obědě se vrátíme k Memoriálu Petra Gašparce a připomeneme si tak našeho bývalého kolegu. Obsahem této memoriálové vzpomínky bude přednáška o hyperbaroxii a jejích možnostech u dětí. Následně pak v druhé přednášce uslyšíme přehled současných možností eliminačních metod při akutním selhání jater u dětí.

Zbytek odpoledne prvního dne navazuje na minulý ročník, a to v tom, že se bude věnovat cévním mozkovým příhodám u dětí v podobě reálných kazuistik. Připomeneme si nutnost časné diagnostiky a intervence, které podobně jako u dospělých jsou zásadní pro co nejlepší výsledek. V závěru prvního dne pak bude věnován blok diskusi o aktualizaci doporučení pro život ohrožující krvácení u dětí. NOAC se již mohou používat u dětí, věděli jste to?

Druhý den bude již od rána zasvěcen různým tématům: od výživy kriticky nemocných dětí, přes ventilaci kriticky nemocných dětí, zkušenosti s paliativní péčí v jedné nemocnici u kriticky nemocných dětí a také se budeme věnovat tomu, co jsme schopni dnes zjistit po úmrtí dítěte. V druhém dopoledním bloku se pak zaměříme na navýsost aktuální téma, a to návykové látky a aktuální situaci kolem drog u dětí a mladistvých v ČR. Podíváme se také na to, zda jsme svědky zvýšené frekvence intoxikací u dětí a mladistvých.

Po obědě se pak v posledním bloku dětské části budeme věnovat dětské perioperační péči z pohledu dětské anestezie.

Doufáme, že se vám program bude líbit a že si v této velmi pestré paletě témat každý najde to své, ať už to bude osobně (což by bylo nejlepší) anebo v online formě.

 

Postery můžete přihlásit do 7.1.2024 na https://coloursofsepsis.cz/posterova-sekce/, kde najdete kontaktní email.

Kompletní program 21. sympozia „Aktuality v dětské intenzivní péči“ je k dispozici na https://coloursofsepsis.cz/program/aktuality-v-detske-intenzivni-peci/

Těšíme se na to, že se opět osobně uvidíme a že pro nás bude opět toto setkání příležitostí k nabytí nových vědomostí, a také ke sdílení zkušeností a možností k vytvoření nových osobních kontaktů. Pevně věřím a doufám, že se v Ostravě osobně potkáme.

Jménem organizačního výboru 21. sympozia „Aktuality v dětské intenzivní péči“ se těšíme na vaši účast a na viděnou v dubnu v Ostravě.

 

Za organizační výbor
MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.
tomas.zaoral@fno.cz

novinka-thumbnail-adip

Další aktuality:

Videoarchiv 2024 je kompletní

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám pozvat Vás do sekce Videoarchiv 2024, která je v tuto chvíli kompletní. Najdete zde nejen přednášky z hlavního programu a souběžných sekcí...
Celá novinka about Videoarchiv 2024 je kompletní

Certifikáty k účasti a nahrání kreditů ČLK

Vážení účastníci, dovolte nám poděkovat za vaši účast na letošních 26. Colours of Sepsis. Věříme, že jste byli v Ostravě spokojeni a odnesli jste si spoustu profesních poznatků...
Celá novinka about Certifikáty k účasti a nahrání kreditů ČLK

Kapacita kongresu je vyčerpána, registrace na místě není možná

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám připomenout, že jak už bylo uvedeno v novince "Termín ukončení registrace", kapacita konference 26. Colours of Sepsis i všech přidružených porgramů je plně...
Celá novinka about Kapacita kongresu je vyčerpána, registrace na místě není možná

Organizační pokyny pro účastníky 26. Colours of Sepsis

Vážení účastníci konference 26. Colours of Sepsis, děkujeme za vaši registraci a těšíme se na setkání s Vámi v Clarion Congres Hotelu v Ostravě. Dovolte nám sdílet s vámi několik organizačních...
Celá novinka about Organizační pokyny pro účastníky 26. Colours of Sepsis

Nabídka workshopů pro lékaře i sestry

Vážení účastníci, vážené kolegyně a kolegové, v rámci 26. Colours of Sepsis probíhá i řada hands-on workshopů, rozložených do většiny kongresových dní a určených jak pro lékaře, tak...
Celá novinka about Nabídka workshopů pro lékaře i sestry

Termín ukončení registrace na 26. Colours of Sepsis

Vážené kolegyně a kolegové, velmi nás těší Váš zájem o účast na 26. Colours of Sepsis. Rádi bychom vás informovali o průběhu registrací a termínech jejich ukončení: 1)...
Celá novinka about Termín ukončení registrace na 26. Colours of Sepsis

Pozvánka na přednášku na téma Financování a management intenzivní péče

V rámci 26. Colours of Sepsis proběhne úterý v sále Sapphire od 17:15 blok zaměřený na Financování a management intenzivní péče, jehož hlavní částí bude přednáška ředitele Odboru...
Celá novinka about Pozvánka na přednášku na téma Financování a management intenzivní péče

Aktuální stav registrace na 26. Colours of Sepsis

Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi nás těší a vážíme si vašeho zájmu o účast na 26. Colours of Sepsis. Bohužel kapacita Clarion Congress Hotelu je omezená a proto...
Celá novinka about Aktuální stav registrace na 26. Colours of Sepsis