Posterová sekce

logo-transparent-cut

Posterová sekce

Vážené kolegyně a kolegové,

26. ročník Colours of Sepsis bude obohacen o možnost odborných prezentací ve formě posterů. Věříme, že to uvítáte a budeme rádi, když se s účastníky Colours podělíte o svá pozorování, léčebné zkušenosti nebo zajímavé kazuistiky z oblasti péče o pacienty s těžkou sepsí. Navíc, odbornou komisí budou postery hodnoceny a nejlepší z nich bude honorován.

Publikace všech přijatých posterů v on-line podobě na této stránce a ve sborníku s ISBN je samozřejmostí.

Veškeré další informace k přihlášení posterů najdete uvedeny níže pro jednotlivé sekce.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

MUDr. Roman Kula, CSc.
MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.

Postery v rámci Hlavního programu Colours of Sepsis

Přihlášky do posterové sekce Hlavního programu 26. Colours of Sepsis zašlete nejpozději do 12. ledna 2024 na e-mail peter.sklienka@fno.cz

Postery v rámci 21. Aktualit v dětské intenzivní péči

Přihlášky do posterové sekce 21. Aktualit v dětské intenzivní péči zašlete nejpozději do 7. ledna 2024 na e-mail iveta.zidkova@fno.cz a michaela.duchacova@fno.cz

Postery v rámci 11. Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči

Přihlášku do posterové sekce 11. Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči pošlete do nejpozději do 10. prosince 2023 na e-mail renata.zoubkova@fno.cz

Pokyny k posterové sekci

  • poster by měl být zaměřen na novinky nebo zkušenosti s intenzivní péči o kriticky nemocné pacienty;
  • poster bude prezentován autorem ve formátu krátkého komentáře za přítomnosti odborné komise a auditoria;
  • postery budou vyhodnoceny odbornou komisí, nejlepší poster v každé sekci bude finančně honorován;
  • rozměr posteru by měl být nejvýše v rozměru A0, 841 × 1189 mm. Preferujeme orientaci na výšku z důvodu umístění na stojany v sále;
  • poster posílejte preferovaně ve formátu PDF pro online zveřejnění a zároveň přineste vytištěný na konferenci.