viskoelastické metody aneb krvácení, koagulopatie a trombelastometrie/grafie

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 25. Colours of Sepsis

WORKSHOP: „Co nás naučily viskoelastické metody aneb krvácení, koagulopatie a trombelastometrie/grafie“

Pátek, 27. 1. 2023 8:30 - 12:15

Konferenční sál SILVER

Workshop je přístupný bez registrace a bez poplatku.

přednášející:

Ivana Zýková, ARO NsP Česká Lípa, ZZS LK

Eva Kušíková, KAIM FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Co workshop nabízí:

I letos se dozvíte, jak interpretovat trombelastometrické křivky a budete vtaženi do děje při interaktivních kasuistikách krvácejících pacientů. Nově jsme se rozhodly podívat se na viskoelastické metody i z jiného úhlu pohledu. Viskoelastické metody změnily náš pohled na průběh krvácení, umožnily nám pochopit dynamiku rozvoje koagulopatie v průběhu krvácení a ukázaly nám, jak terapeuticky zasáhnout. Zkušenosti, získané z trombelastometrických vyšetření nás naučily ke krvácení přistupovat jinak i v situaci, kdy viskoelastické metody nejsou dostupné.

Krvácející pacient není uniformní nosologickou jednotkou a stav jeho koagulace závisí na iniciálním koagulačním stavu, který se liší dle fyziologického nastavení, specifického kontextu patologického stavu či je ovlivněn antiagregační a antikoagulační terapií.

Díky viskoelastickým metodám jsme pochopili, jak se u konkrétních typů pacientů v různých klinických situacích rozvíjí koagulopatie a naučili jsme se s pracovat s různými typy krvácení.
Kasuistiky budou rozmanité: krvácení na operačním sále, polytrauma, pacient na antikoagulační terapii a antiagregační terapii, peripartální krvácení, krvácení do GIT, pacient s poruchou funkce jater, pacient na ICU a jiné specifické situace, ovlivňující koagulaci.

K dispozici bude pro každého účastníka algoritmus na interpretaci křivek ROTEM/ClotPro.

Během workshopu bude možnost si vyzkoušet ROTEM (Medista) i ClotPro (AMI).

Těšíme se na Vás.

Program workshopu

8:30 – 12:15 „Co nás naučily viskoelastické metody aneb krvácení, koagulopatie a trombelastometrie/grafie“

8:30 – 8:40 Jak změnily viskoelastické metody naše uvažování? I. Zýková (Liberec)

8:40 – 9:00 Krvácející pacient na operačním sále
E. Kušíková (Banská Bystrica), I. Zýková (Liberec)

9:00 – 9:30 Polytrauma a krvácení
I. Zýková, E. Kušíková

9:30 – 9:50 Krvácení na porodnici
I. Zýková

9:50 – 10:15 Pacient na antikoagulační a antiagregační léčbě
I. Zýková

10:15 – 10:45 Přestávka na kávu (a možnost vyzkoušet si přístroje)

10:45 – 11:15 Pacient s poruchou funkce jater
E. Kušíková

11:15 – 11:30 Pacient s krvácením do GIT
I. Zýková

11:30 – 11:45 Viskoelastické metody a pacient na ICU
E Kušíková

11:45 – 12:00 Viskoelastické metody ve speciálních situacích (od plazmaferezy po trombolýzu)
I. Zýková

12:00 – 12:15 Co dělat, když se nám ve viskoelastických metodách nedaří: Tips nad Tricks
I. Zýková, E. Kušíková

12:15 UKONČENÍ WORKSHOPU, PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ