Paliativní péče u dětí se závažnou život limitující či ohrožující diagnózou v kontextu intenzivní medicíny a péče v závěru života

Středa 27.4.

9:15-11:30

Play Video