Antibiotika v intenzivní péči – Kazuistiky s panelovou diskuzí

Pondělí 24.5.

14:45-16:15

Play Video