8:30 – 8:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 5. DNE MLADÝCH INTENZIVISTŮ

SÁL PLATINUM

P. Ševčík (Ostrava), R. Kula, (Ostrava), Z. Molnár (Budapest), P. Sklienka (Ostrava), V. Vodička (Ostrava), O. Jor, (Ostrava)