13:30 – 16:00 Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?”

Hlavní program

Gold

Program připraven ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Podpořeno z edukačního grantu Fresenius Kabi.

Moderátor: P. Kohout (Praha)

 • Úvodní slovo a zahájení
  P. Kohout (Praha)
 • Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných
  V. Česák (Plzeň)
 • Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba
  M. Šenkyřík (Brno)
 • Rozdíly v parenterálních tukových emulzích a kdy na nich záleží
  F. Novák (Praha)
 • Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky
  M. Káňová (Ostrava)
 • Máme volit u diabetiků jiné tuky?
  P. Wohl (Praha)
 • Cholesterol!? Jaké máme informace o jeho významu u kriticky nemocných
  Z. Zadák (Hradec Králové)
 • PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?
  E. Havel (Hradec Králové) P. Těšínský (Praha)