11:30 – 12:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM

Hlavní program

Antracit

KONTINUÁLNÍ PRŮTOKY V UMĚLÉ VENTILACI – FAKTA A FIKCE
P. Török (Košice)