10:30 – 12:00 Antibiotika v intenzivní péči

Platinum

Předsedající: J. Sagan (Ostrava), V. Vodička (Ostrava)

  • Aminoglykosidy
    T. Pařízek (Bratislava)
  • Kolistin
    E. Krejčí (Ostrava)
  • Cefalosporiny
    H. Bartoš (Ústí and Labem)