08:30 – 11:30 Život zachraňující výkony, aneb jak nemít „Difficult day“

Hlavní program

Rubín

Workshop je připraven ve spolupráci s portálem AKUTNĚ.CZ [ISSN 1803-179X]

Předsedající: P. Štourač (Brno), M. Otáhal (Praha)

 • Predikce DAM, algoritmy, VORTEX, videolaryngoskop
  I. Křikava (Brno)
 • Fibrooptická intubace
  T. Brožek (Praha)
 • Supraglotické zajištění DC – LMA
  J. Werner (Hradec Králové)
 • Infraglotické zajištění DC – koniotomie, BACT
  M. Otáhal (Praha)
 • Specifika zajištění DC v dětském věku
  E. Klabusayová (Brno)
 • Intraoseální přístup
  J. Kubalová (Brno)