Aktuality v dětské intenzivní péči

logo-transparent-cut

Vážení a milí přátelé dětské intenzivní a urgentní medicíny, dětské anestezie, vážené kolegyně, milí kolegové, vážení hosté,

po odmlce dané hygienicko-epidemiologickou situací se opět hlásíme z Ostravy. Především bychom vás chtěli srdečně pozdravit v novém roce a popřát vám všem hodně zdraví, protože nám poslední dva roky opět připomenuly, že zdraví není v žádném případě samozřejmost.

Doufám a pevně věřím, že najdete i po tak pro zdravotníky náročném období chuť a čas přijet do Ostravy koncem dubna na odložený 24. ročník „Colours of Sepsis“. Již tradičně bude jeho součástí 19. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“, které se uskuteční ve dnech  26.4. – 27.4.2022 v rámci „Colours of Sepsis“ v Hotelu Clarion v Ostravě. Jak jsem již psal před koncem roku, nejdůležitější pro nás organizátory bude, když do Ostravy v dubnu přijedete a podaří se nám s vámi osobně potkat. Těm z vás, kteří do Ostravy nebudou moci přijet vůbec nebo jen na krátký čas, avšak program je zaujme, chceme umožnit, aby měli přístup k odbornému programu. Program tedy bude probíhat v prezenční formě, ale také se na něj budete moci podívat i živě či později ze záznamu. Bude vám totiž k dispozici online archiv na stránkách www.coloursofsepsis.cz.

V případě, že by hygienická nařízení pro konání akcí v čase Colours of Sepsis 2022 omezovala počet účastníků na akci, přizpůsobíme se. Sledujte prosím aktualizované oficiální webové stránky: https://coloursofsepsis.cz/.

A teď již jen připomenutí z programu dětské části, který zatím zůstává bez změny. Na úvod jsme pro vás připravili výběr z aktualizovaných doporučení pro dětskou neodkladnou resuscitaci. Chceme také dětským intenzivistům, ale i všem dalším zájemcům připomenout možnosti využití ultrazvuku v dětské intenzivní péči se zaměřením na některé konkrétní diagnózy a léčbu. V další části uslyšíme první zkušenosti s využitím tzv. elektrické indukční tomografie u dětí. Jiný blok bude věnován novinkám v analgosedaci u dětí, budeme se také věnovat koagulacím a využití viskoelastických metod v dětské intenzivní péči i v dětské anestezii. Máme příslíbenu také prezentaci zaměřenou na obtížně zvládnutelné dysrytmie u dětí. V našem programu bychom se chtěli vrátit k doporučením pro management těžké sepse a multiorgánového selhání u dětí, protože si myslíme, že je v tomto doporučení mnoho novinek, jak v klinice, tak i v léčbě. Věřím, že se k nám přidáte v interaktivní panelové diskuzi. Stručně se rovněž ohlédneme za postcovidovým syndromem u dětí (PIMS-TS/MIS-C) jak v zajímavé kazuistice, tak i v obecném přehledu v ČR. Jeden blok bude věnován již tradičně novinkám z dětské anestezie. Velká část druhého dne se bude věnovat problematice spojené s dětskou paliativní péči, léčbou u dětí se závažnou a život ohrožující diagnózou a také ne vždy snadnému rozhodování v péči v závěru života u dětí.

Doufáme, že se vám program bude líbit a že si v této velmi pestré paletě témat každý najde to své, ať už to bude osobně (což by bylo nejlepší) anebo v online formě.

 

Změnou oproti původnímu záměru je to, že jsme pro dětskou část s ohledem na hygienicko-epidemiologickou situaci nepočítali s „Posterovou sekcí“, avšak po vzájemné diskuzi jsme rozhodli ji otevřít.

Své postery na dětskou část můžete přihlásit do 1.4.2022 na https://coloursofsepsis.cz/postery/, kde najdete kontaktní email.

Těšíme se na to, že se opět po delší době uvidíme osobně, a že pro nás bude opět toto setkání inspirací ke změně stereotypů, příležitostí k nabytí nových vědomostí, a také ke sdílení zkušeností a možností k vytvoření nových osobních kontaktů.

Jménem organizačního výboru sympozia 19. Sympozia „Aktuality v dětské intenzivní péči“ se těšíme na vaši účast a na viděnou v dubnu v Ostravě.

Za organizační výbor
MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.
tomas.zaoral (zavináč) fno.cz

COS_2022_ADIP