Simulační workshop

logo-transparent-cut

Workshop v rámci 24. Colours of Sepsis

SIMULAČNÍ WORKSHOP: Praktický protokol hypo/hypernatremií s monitorací hemodynamiky v neurointenzivní péči.

Čtvrtek 28. 4. 2022, 13:30 - 17:45

Konferenční sál SILVER

Kapacita: 10 osob

Simulační workshop bude zaměřen na přehled základních pojmů a vztahů sodného a vodního hospodářství. Cílem workshopu je získání praktických klinických dovedností u hypo/hypernatrémií, včetně lékových interakcí a inkompatibilit vznikajících v průběhu minerálové substituce. Součástí workshopu boudou stručné interaktivní klinické kazuistiky, na kterých bude prezentován význam renálních funkčních parametrů v diferenciální diagnostice hypo/hypernatrémií. Workshop bude probíhat na simulátoru SimMan se simulací hemodynamických parametrů.

Akce je pořádána Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP, www.ncsim.cz

Podpora firem: Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o

Prim. MUDr. Věra Špatenková, Ph.D., JIP neurocentra, Krajská nemocnice Liberec, Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV, Praha, Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu, 1. LF UK, Praha

Prim. PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce, Praha

Ing. Miroslav Trojáček, Oddělení zdravotnické techniky, Krajská nemocnice Liberec