17:10 Doporučení pro hemodynamickou monitoraci u kriticky nemocných dětí: Konsensus expertů ESPNIC 2020, V. Vobruba

Colours of Sepsis 2021
Pediatrické sympozium
27.4. 17:10