16:50 – 18:10 „END OF LIFE CARE“ U DÍTĚTE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: M. Exnerová (Hořovice), M. Vrublová (Olomouc)

  • Faktory ovlivňující kvalitu a vnímání end-of-life care u dětí
    J. Djakow (Hořovice), M. Exnerová (Hořovice)
  • Dobrý život až do konce v prostředí dětské intenzivní péče
    M. Kratochvíl (Brno)
  • Komunikace závažné zprávy rodičům – umíme to?
    M. Exnerová (Hořovice), D. Suk (Praha)
  • Diskuse