16:15 – 17:15 Panelová diskuse – Interakce lékaře a sestry

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Moderátor: O. Jor (Ostrava)

Panelisté:
R. Swaczyna (Ostrava)
D. Astapenko (Hradec Králové)
V. Vodička (Ostrava)
T. Pařízek (Bratislava)
M. Swiatkovská (Ostrava)
D. Jatagandzidis (Drážďany, Německo)
J. Pospíšilová (Ostrava)
Z. Kučerová (Ostrava)