16:15 – 17:00 Panelová diskuse: OTOK MOZKU

Hlavní program

Gold

Moderátor: J. Neiser (Ostrava)

Panelisté: R. Gál (Brno), V. Dostálová (Hradec Králové), V. Špatenková (Liberec), M. Pauliny (Bratislava)