15:45 – 17:45 Práce mladých intenzivistů

Hlavní program

Rubín

Předsedající: M. Káňová (Ostrava), D. Astapenko (Hradec Králové)

 • Stresová kardiomyopatie
  M. Bilská (Ústí nad Labem)
 • Koagulopatie u COVID-19
  T. Ekrtová (Ostrava)
 • Využití zviřecích modelů pro intenzivní péči
  T. Pařízek (Bratislava)
 • Pacient po operaci skoliózy v intenzivní péči
  J. Hudec (Brno)
 • DOAC – dobrý sluha, zlý pán
  K. Vrbica (Brno)
 • Antidepresiva v intenzivní péči
  N. Gornerová (Praha)
 • Bolusová vs kontinuální enterální výživa
  O. Hrdý (Brno)