15:45 – 17:45 Na UP od početí po smrt aneb od kolébky do hrobky

Hlavní program

Sapphire

Předsedající:  J. Šeblová (Kladno), J. Bílek (Ostrava), V. Kutěj (Olomouc)

 • Neúrazové příčiny hemoperitonea u žen ve fertilním věku
  L. Korbel (Brno), M. Doleček (Brno)
 • Akutní stresová reakce ukrajinské pacientky nebo něco jiného?
  R. Ječmínková (Ostrava), R. Bunganič (Ostrava)
 • Pacient s trombotickou trombocytopenickou purpurou na urgentním příjmu
  A. Otáhalová (Ostrava), Š. Blahutová (Ostrava)
 • ECMO při NZO – bridge k orgánovému odběru?
  K. Dostálová (Olomouc), M. Hrabalová (Olomouc)
 • Urgentní a paliativní medicína – dvě strany téže mince?
  J. Šeblová (Kladno)
 • „Modlitba za dobrou smrt“ Konec života pohledem lékaře urgentisty (a nedobrovolného koronera)
  H. Fiala (Olomouc), J. Buchtíková (Olomouc)