15:20 – 16:40 DĚTSKÉ TRAUMA V PRŮBĚHU 20 LET

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající:  P. Heinige (Praha), S. Nosál‘ (Martin)

 • Zásady intenzivní a resuscitační péče o pediatrického pacienta se závažným kraniotraumatem
  M. Prchlík (Praha)
 • Půl roku s Matyášem
  P. Heinige (Praha)
 • Následná intenzivní péče o dětské pacienty se závažným kraniotraumatem
  M. Vrublová (Olomouc)
 • Poúrazový abdominální kompartment syndrom
  J. Jonáš (Praha)