15:00 – 15:45 VYÚKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

KONTRAVERZE V LÉČBĚ SEPSE
J. Köppl (Bratislava)