14:45 – 15:45 WORKSHOP: Umíme myslet sami na sebe? aneb i zdravotník je člověk

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

L. Humpl (Ostrava), Z. Adamovská (Ostrava)