14:45 – 15:25 Blok RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ – M. Otáhal, M. Amato

Možnosti optimalizace umělé plicní ventilace nejen u COVID pacientů, M. Otáhal

What COVID patients have taught us about Lung Protective Strategies – Should we tighten or relax Lung protection?, M.Amato