14:30 – 16:00 Zajímavé kazuistiky

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Předsedající:  J. Coufalová (Ostrava), D. Tadic (Vídeň, Rakousko), B. Moravčík (Brno)

 1. Difterie – smrtelné onemocnění po 50 letech znovu na scéně
  D. Tadic (Vídeň, Rakousko)
 2. Případ Borrelia Recurrentis u mladé pacientky
  M. Hanke (Vídeň, Rakousko)
 3. Druhá šance…multidisciplinární spolupráce mostem k transplantaci
  S. Burešová (Ostrava)
 4. Alkohol u dětí – zajímavé kazuistiky
  H. Neiserová, M. Hlávková (Ostrava)
 5. Ošetřovatelské a terapeutické postupy při léčbě komplikovaného případu PIMS na ODIM FTN
  J. Jeřábek, O. Šedivý (Praha)
 6. Můžeme předběhnout CRS?
  H. Cieslarová, K. Gryczová (Ostrava)