13:30 – 15:10 VARIA

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: O. Petrík (B. Bystrica), J. Köppl (Bratislava)

 • Referenční meze ClotPro pro dětské pacienty – původní práce
  K. Lauková (Bratislava)
 • (Ne)vystačíme si s dávkováním ATB u dětí dle SPC?
  I. Kacířová (Ostrava)
 • Být v extázi a přežít
  M. Frelich (Ostrava), P. Heinige (Praha)
 • Dvakrát meraj a raz rež
  O. Petrík (Banská Bystrica)
 • Rychle progredující kardiorespirační selhání u 12letého chlapce
  J. Fremuth (Plzeň)
 • ECMO a CRRT v terapii septického šoku novorozence
  S. Mečířová (Praha)