10:40 – 12:05 ALKOHOL – INFLUENCER NAŠÍ PRAXE: II. Blok: Alkohol a…

Hlavní program

Antracit

Předsedající: T. Gabrhelík (Zlín), O. Klementová (Olomouc)

  • …pooperační delirium a delirium tremens
    K. Nekvindová (Zlín)
  • …antipsychotika, diazepiny, léčba alkoholem?
    R. Turek (Zlín)
  • …perioperační nutriční péče
    L. Doubravská (Olomouc)