10:30 – 12:15 Závažné stavy a bezkrevní medicína

Hlavní program

Sapphire

Předsedající: D. Seidlová (Brno), B. Stibor (Baden am Wien, Austria)

 • Restriktivní transfuzní strategie – i u akutního infarktu myokardu?
  B. Stibor (Baden am Wien, Austria)
 • Katastrofický antifosfolipidový syndrom
  H. Antoni (Brno)
 • Využíváme dostatečně alternativy krevní transfuze?
  H. Lejdarová (Brno)
 • 13 diagnóz, jedna kazuistika
  D. Seidlová (Brno)