10:30 – 12:00 Informovaný souhlas – je čas na revoluční změnu

Hlavní program

Silver

Předsedající: A. Pařízek (Praha), V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad Labem)

 • Informovaný souhlas v ČR, návrh a princip změny
  A. Pařízek (Praha)
 • Podpis není informovaný souhlas
  D. Seidlová (Brno)
 • Zákonný rámec informovaného souhlasu a jeho vývoj
  V. Těšitelová (Praha)
 • Národní informační zdravotnický portál a jeho nová součást: Informovaný pacient
  M. Komenda (Praha)
 • Informovaný souhlas – rizika v klinické praxi a jejich prevence
  V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad Labem)
 • Panelová diskuze
  Přednášející: P. Šustek (Praha)